Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί του Συντονιστικού Γραφείου Μονάχου ότι στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ακόλουθες πλατφόρμες:

  • Για την παροχή σύγχρονης διδασκαλίας οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί καλούνται να ενεργοποιήσουν την πλατφόρμα webex μέσω του λογαριασμού που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή. Οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και για αυτό μπορούν να κάνουν χρήση άλλων πλατφορμών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (zoom, teams, jitsi και άλλες) αρκεί να διασφαλίσουν ότι μόνο οι μαθητές τους έχουν πρόσβαση στο link της ηλεκτρονικής τους τάξης.
  • Για την παροχή ασύγχρονης διδασκαλίας όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενεργοποιήσουν την πλατφόρμα 4all eme η οποία είναι εγκεκριμένη από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα. Η πλατφόρμα επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν ιδιωτικές «κυψέλες» στις οποίες οι ίδιοι εγγράφουν μαθητές ως μέλη. Με τον τρόπο αυτό μόνο οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο υλικό που δίδεται προς επεξεργασία και έτσι προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών του υλικού που δίδεται στους μαθητές. Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να έχουν οι εκπαιδευτικοί τα email των μαθητών με προηγούμενη συναίνεση των γονεών-κηδεμόνων τους.
  • Επισημαίνουμε ότι η ηλεκτρονική τάξη(σύγχρονη και ασύγχρονη) έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τη φυσική τάξη. Σε αυτήν συμμέτεχουν μόνον οι εγγεγραμμένοι μαθητές του τμήματος.

Αφήστε μια απάντηση