ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι παρακάτω εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία ως ακολούθως: Δημούλκα Μελπωμένη: Λύκειο Μονάχου, οριστική τοποθέτηση μετά από αίτησή της Πέτσου Βασιλική: 1ο Γυμνάσιο, οριστική τοποθέτηση μετά από αίτησή της Φρυγανά Σταυρούλα: Λύκειο Μονάχου Γκάβαλος Νικόλαος: Λύκειο Μονάχου με διάθεση στο 1ο Γυμνάσιο, Παρ. 1 κριτηρίων τοποθέτησης Κεφάλας Ιωάννης: 2ο Γυμνάσιο με διάθεση στο Λύκειο Μονάχου, Επισήμανση …

Συνέχεια του άρθρου ‘ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ’ »

Test Covid-19

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Schulamt εκπαιδευτικοί και μαθητές των ελληνικών Δημοτικών και Γυμνασίων του Μονάχου μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν τεστ Κορωνοϊού  μετά από σχετική δήλωσή τους στο σχολείο το αργότερο έως και 18/09/2020.  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να απευθύνεστε στη Διεύθυνση και στη Γραμματεία των σχολείων. Η αν. Συντονίστρια Μπέση Σπυριδούλα …

Συνέχεια του άρθρου ‘Test Covid-19’ »