Προθεσμία για υποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων κατ. Ι και ΙΙ του εξωτερικού για συμμετοχή σε προκαταρκτικές εξετάσεις στρατιωτικών σχολών

Λήψη αρχείου

Υποβολή δικαιολογητικών για συμμετοχή υποψηφίων κατηγ. Ι και ΙΙ σε δοκιμασίες για σχολές αστυνομίας

Λήψη αρχείου