11η συνάντηση (5/2/2014)
Πέμπτη, 6 Φεβρουάριος 2014, 10:45 πμ
Κάτω από: Robotics  |  Αφήστε ένα σχόλιο

Α και Β τάξη: «Υλοποίηση Ελεγχόμενου Ρομποτικού Βραχίονα 2» Στόχος της σημερινής μας συνάντησης είναι να διορθώσουμε τις ατέλειες -κυρίως προγραμματιστικές – που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος του βραχίονα στην προηγούμενη συνάντηση. Η άσκηση ολοκληρώνεται με επιτυχία από το σύνολο των ομάδων της Α και Β τάξης. Οι στόχοι που πετύχαμε σήμερα ήταν:

α) Να χρησιμοποιήσουμε ξανά την επαναληπτική δομή για την επίλυση της άσκησης.

β) Να έρθουμε σε επαφή με τις εμφωλευμένες δομές και συγκεκριμένα με την εμφωλευμένη δομή επιλογής.

 

Γ τάξη: Συνεχίζουμε να υλοποιούμε ασκήσεις από το πακέτο Green City. «Τοποθέτηση κάδων σκουπιδιών σε Χ.Υ.Τ.Α». Για να ολοκληρωθεί η άσκηση θα πρέπει να κατασκευαστεί ένα ρομπότ το οποίο θα είναι ικανό από την μια να μεταφέρει κάποια αντικείμενα (κάδοι απορριμμάτων) από την άλλη να αναγνωρίζει ποια «πόρτα» είναι ανοικτή από μια κατασκευή τοίχου ώστε να αποθέσει μέσα αυτήν τα απορρίμματα.

 10η συνάντηση (29/1/2014)
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2014, 11:43 πμ
Κάτω από: Robotics  |  Αφήστε ένα σχόλιο

Α και Β τάξη: «Κατασκευή ελεγχόμενου Ρομποτικού Βραχίονα». Οι ομάδες της Α και Β τάξης ασχολήθηκαν με την κατασκευή ενός ρομποτικού βραχίονα ο οποίος εκτελεί κίνηση στον οριζόντιο και τον κατακόρυφο άξονα (2 βαθμοί ελευθερίας). Η κίνηση του βραχίονα θα ελέγχεται από εξωτερικά κουμπιά. Για την υλοποίηση της άσκησης εκτός από τις κατασκευαστικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στόχος είναι να γίνει προγραμματιστική χρήση της δομής επιλογής και της δομής επανάληψης.

Γ τάξη: Η ομάδα ασχολήθηκε με την υλοποίηση από τις δραστηριότητες του Green City. Συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η  άσκηση με την τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού πάνελ στην στέγη του κτηρίου.9η συνάντηση (22/1/2014)
Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2014, 12:42 μμ
Κάτω από: Robotics  |  Αφήστε ένα σχόλιο

Α και Β τάξη:Το ρομπότ προσπαθεί να παρκάρει!! Η ομάδα κατασκευάζει το πρώτο της μη καθοδηγούμενο πρόγραμμα και ρομπότ με το οποίο προσπαθεί να παρκάρει σε προσδιορισμένο χώρο κινούμενο αρχικά σε μια ευθεία. Το παρκάρισμα ολοκληρώνεται και το ρομπότ σταματά μόλις ο αισθητήρας αφής ανακαλύψει εμπόδιο. Γίνεται εκμάθηση της απλής δομής επιλογής.

Γ τάξη: Η ομάδα ασχολήθηκε με την συναρμολόγηση των υπολοίπων μερών του πακέτου  Green City, καθώς και με την εκτέλεση της πρώτης άσκησης. Ένα ρομπότ συναρμολογήθηκε με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι ικανό να τοποθετεί ένα φωτοβολταϊκό πάνελ πάνω στην στέγη ενός κτηρίου.8η συνάντηση (8/1/2014)
Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2014, 11:28 πμ
Κάτω από: Robotics  |  Αφήστε ένα σχόλιο

Α, Β τάξη: «Οι ρομποτικοί βραχίονες και εφαρμογές τους». Εργασία αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο και δημιουργία παρουσίασης. 

Οι ρομποτικοί βραχίονες λόγω της πολυπλοκότητας τους αλλά και του πλήθους των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται αποτελούν από τα πλέον ενδιαφέροντα θέματα στον τομέα της ρομποτικής τεχνολογίας. Οι μαθητές αναζητούν και παρουσιάζουν διαφορετικές μορφές βραχιόνων καθώς και εφαρμογές που βρίσκουν σε διάφορους τομείς της σύγχρονης ζωής.

Γ τάξη: Παρουσίαση του πακέτου Green City. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο ασκήσεων όπου το ρομπότ προσπαθεί να συλλέξει ενεργειακές μονάδες (πόντους) εκτελώντας εργασίες που έχουν σχέση με την «πράσινη ενέργεια». Παραδείγματα ασκήσεων είναι η τοποθέτηση πάνελ φωτοβολταϊκού σε οροφή κτηρίου, η ενεργοποίηση μιας ανεμογεννήτριας κ.λ.π. Η ομάδα ασχολήθηκε με την συναρμολόγηση μερικών από τα μέρη που αποτελείται το πακέτο. Μερικές δοκιμές πάνω στην πίστα.

Green City7η συνάντηση (18/12/2013)
Πέμπτη, 19 Δεκέμβριος 2013, 12:23 μμ
Κάτω από: Robotics  |  Αφήστε ένα σχόλιο

Α και Β: Σήμερα δημιουργούμε απλές κατασκευές ρομποτικής με σκοπό την επίδειξή τους στην έκθεση δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας τις επόμενες ημέρες.

Γ τάξη: Συνεχίζουμε την υλοποίηση του αλγόριθμου εύρεσης μεγίστου – ελαχίστου και ολοκλήρωση της άσκησης. Δοκιμές και μικρορυθμίσεις πάνω στην πίστα.

Δείτε το video από τις προσπάθειες σας.

.6η Συνάντηση (11/12/2013)
Πέμπτη, 12 Δεκέμβριος 2013, 12:32 μμ
Κάτω από: Robotics  |  Αφήστε ένα σχόλιο

Α και Β τάξη: Το ρομπότ αποκτά συμπεριφορά. Κατασκευή ενός ρομπότ το οποίο συμπεριλαμβάνει αισθητήρες ήχου και φωτός.

Το ρομπότ ανάλογα με την ένταση της φωνής απομακρύνεται. Επέκταση της άσκησης χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα φωτός. Ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος το ρομπότ απομακρύνεται ψάχνοντας να βρεί ένα μέρος με χαμηλότερα επίπεδα φωτισμού.

Σκοπός της άσκησης είναι να δούμε τον τρόπο με τον οποίο ένα ρομπότ μπορεί να υιοθετήσει στοιχεία έμβυας συμπεριφοράς. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε απλές δομές προγραμματισμού (Επιλογή)

Γ τάξη: Διάσημοι αλγόριθμοι της πληροφορικής και εφαρμογή στην ρομποτική. Ο αλγόριθμος εύρεσης μεγίστου – ελαχίστου. Εφαρμογή με ρομποτάκι το οποίο κινείται σε μια μαύρη γραμμή ομαλά. Δεξιά του υπάρχουν εμπόδια τα οποία απέχουν διαφορετικές αποστάσεις. Σκοπός είναι το ρομπότ εν κινήσει να μπορεί να υπολογίσει την ελάχιστη και την μέγιστη απόσταση που απέχουν τα εμπόδια από αυτό.

  • Περιγραφή αλγόριθμου
  • Προγραμματιστικές απαιτήσεις
  • Επανάληψη βασικών εννοιών (χρήση μεταβλητών)
  • Κατασκευή του ρομπότ που θα υλοποιήσει την παραπάνω άσκηση.
  • Οι πρώτες δοκιμές για την υλοποιήση του αλγόριθμου.


5η συνάντηση (3/12/2013)
Τετάρτη, 4 Δεκέμβριος 2013, 1:08 πμ
Κάτω από: Robotics  |  Αφήστε ένα σχόλιο

Α, Β τάξη:  Οι μαθητές δοκιμάζουν έτοιμες ασκήσεις με οδηγίες για τον προγραμματισμό και την κατασκευή του εκάστοτε ρομπότ από το Complete set ασκήσεων του NXT 9797.

Γ τάξη: Block προγραμματισμού. Τεχνική η οποία χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση έτοιμου προγράμματος του NXT σε νέο πρόγραμμα. Διδασκαλία υποπρογραμμάτων.
Χρήση του προγράμματος ομαλής κίνησης για την δημιουργία νέου προγράμματος. Δημιουργία ηλετρονικής βιβλιοθήκης – βάσης προγραμμάτων και χρήση τους.

Διαβάστε όλο το άρθρο»4η συνάντηση (27/11/2013)
Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2013, 11:00 πμ
Κάτω από: Robotics  |  Αφήστε ένα σχόλιο

Α και Β:  Κατασκευή του πρώτου ρομπότ και με την χρήση κινητήρων.

guard_dog-300x237

Γίνεται χρήση του αισθητήρα υπερύθρων. Ένα ρομπότ σκυλί κατασκευάζεται. Όταν ένα αντικείμενο το πλησιάζει στα 20cm ή λιγότερο εκπέμπει έναν ήχο και κινείται λίγο προς τα πίσω. Εκμάθηση της απλής δομής επιλογής. Διαβάστε τις οδηγίες κατασκευής του ρομπότ εδώ

Γ: Η ομάδα  ασχολήθηκε με την συνέχιση του προγράμματος με το οποίο το ρομπότ εκτελεί ομαλή κίνηση ακολουθώντας την μαύρη γραμμή.3η συνάντηση (20/11/2013)
Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2013, 12:50 μμ
Κάτω από: Robotics  |  Αφήστε ένα σχόλιο

Α, Β τάξη: Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον του NXT. Οι πρώτες εντολές χρησιμοποιώντας το περιβάλλον. Εισαγωγή στις έτοιμες ασκήσεις του  Common Palette για την ομαλή μετάβαση των μαθητών στο περιβάλλον του NXT 9797.

Γ τάξη: Το ρομπότ ακολουθεί την μαύρη γραμμή. Η συμβατική άσκηση του Follow the line έχει ως αποτέλεσμα μια σχετικά «τραχιά» πορεία του ρομπότ. Με την άσκηση Follow the line – Fast το ρομπότ ακολουθεί μια πιο ομαλή και γρήγορη πορεία . Εμπλοκή της δομής Πολλαπλής Επιλογής για τον χωρισμό του φάσματος του φωτός όχι σε δύο (μαύρο – άσπρο) αλλά σε πέντε επίπεδα – αποχρώσεις του γκρί.

 

Διαβάστε όλο το άρθρο»2η Συνάντηση (13/11/2013)
Πέμπτη, 14 Νοέμβριος 2013, 12:42 μμ
Κάτω από: Robotics  |  Αφήστε ένα σχόλιο

 (Α  + Β τάξη) : Η ομάδα  ασχολήθηκε με τους αισθητήρες που χρησιμοποιεί το ρομπότ 9797. Αναλύθηκε ο τρόπος που επικοινωνεί το ρομπότ με το περιβάλλον ενώ οι μαθητές δοκίμασαν και ρύθμισαν τους αισθητήρες με εντολές και test από το τούβλο του ρομπότ.

(Γ τάξη): Επαναληπτική άσκηση για την υπενθύμιση βασικών εννοιών της περυσινής χρονιάς. Η άσκηση Follow the line.Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων