Εκθέσεις

Αναλυτικές εκθέσεις δραστηριοτήτων από τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις

μαθητών και εκπαιδευτικών

Ισλανδία Οκτώβριος 2016pdf

Ανάρτηση στην ΠΔΕ Δυτ. ΕλλάδαςID-100207491

Πολωνία Μάρτιος 2017pdf
Φινλανδία Σεπτέμβριος 2017pdf
Γερμανία, Νοέμβριος 2017pdf
Ισπανία, Μάρτιος 2018

pdf