Οι εκπαιδευτικές μας μετακινήσεις σε ένα βιβλίο

Το ηλεκτρονικό μας βιβλίο τώρα και έντυπο!

Το ηλεκτρονικό μας βιβλίο για τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις με τη ματιά της ελληνικής ομάδας, τυπώθηκε και μας ταξιδεύει σε γνώσεις, εμπειρίες  και συναισθήματα που αποκτήσαμε μέσα από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα.