Παγκόσμια ημέρα για την υγεία

Σήμερα παγκόσμια ημέρα για την υγεία. Μέχρι το 2030 οι 6 στους 10 κατοίκους της γης θα ζουν σε μεγάλες πόλεις.  Πρέπει λοιπόν να στραφούμε στο να κάνουμε τη ζωή στις πόλεις όσο γίνεται πιο ανθρώπινη. Ο WHO, ο παγκόσμιος οργανισμός για τη υγεία, διοργανώνει εκστρατεία ονόματι 1000 πόλεις- 1000 ζωές. Οι πόλεις που ανοίγουν […]