Η ώρα της γης

Την Παρασκευή  28 Μαρτίου 2009,  από τις 8:30-9:30 το βράδυ, σβήνουμε τα φώτα  στο σπίτι μας.Για μια ώρα κάνουμε οικονομία στην ενέργεια που καταναλώνεται για το φωτισμό των σπιτιών μας, δίνοντας έτσι μια  ευκαιρία στη γη να ανασάνει. Η κίνηση αυτή, πρωτίστως συμβολική, θα περιορίσει για μερικούς τόνους την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα. Λίγοι οι […]