Νέες τεχνολογίες: πώς;

Οι τρεις φάσεις ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη.

1η φάση: Αντικαθιστούμε τον παραδοσιακό πίνακα με το διαδραστικό και συνεχίζουμε το μάθημα όπως και παλιά.

2η φάση: Χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή για αναζήτηση πληροφοριών στον παγκόσμιο ιστό. (μέχρι εκεί)

3η φάση: Οι μαθητές δημιουργούν, εκδίδουν, κρίνουν το έργο τους.

Όλες οι φάσεις μπορούν να είναι χρήσιμες. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ο/η  δάσκαλος/α.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή βίντεο: transyoutube

Αφήστε μια απάντηση