Αρχεία για Οκτώβριος 2018

Σ.Ε.Ε.Π.Ε Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας: Αύξηση του χρόνου απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, με ειδικό επιμίσθιο, από τρία σε πέντε τουλάχιστον έτη »

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί/ Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ, Με την παρούσα επιστολή, επισημαίνουμε ότι το χρονικό διάστημα των τριών ετών κατά το οποίο καταβάλλεται το επιμίσθιο, αποτέλεσαν τον πλέον ανασταλτικό παράγοντα στην κρίσιμη απόφαση των εκπαιδευτικών να μετοικήσουν εκτός Ελλάδος, προκειμένου να υπηρετήσουν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση του εξωτερικού. Ενδεικτική ως προς αυτό είναι και η φετινή χρονιά […]