Θεματική Ενότητα: «Σεισμός, σεισμός μην σε πιάνει πανικός…»

Ολοκληρώνοντας τη Θεματική μας Ενότητα…

Ολοκληρώνουμε τη Θεματική μας Ενότητα ζωγραφίζοντας (Ελεύθερη Ζωγραφική) ό,τι μάθαμε για το σεισμό και συγκρίνουμε με τις πρότερες γνώσεις των παιδιών. Παρατηρούμε πόσο εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις μας μετά την ενασχόληση μας με τη συγκεκριμένη θεματολογία.

Αφήστε μια απάντηση