Εννοιολογικός Χάρτης: Τι μάθαμε για τον Κορονοϊό

Δημιουργούμε εννοιολογικό χάρτη με το λογισμικό Kidspiration, όπου καταγράφουμε τις απαντήσεις των παιδιών αναφορικά με το τι μάθαμε για τον Κορονοϊό και συγκρίνουμε τους δύο εννοιολογικούς χάρτες (Τι γνωρίζουμε/Τι μάθαμε). Παρατηρούμε πόσο εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις μας, μέσα από την ενασχόληση μας με το Θέμα.

Πειραματιζόμαστε: Πως ταξιδεύει ένα φτέρνισμα…

Βάλαμε λίγο χρωματισμένο νερό σε ένα μπουκάλι ψεκασμού. Ψεκάσαμε με το μπουκάλι σε ένα λευκό χαρτί και είδαμε  πώς απλώνεται το φτέρνισμα. Παρατηρούμε  πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν τα χρωματιστά σταγονίδια και, στη συνέχεια μάθαμε τι πρέπει να κάνουμε , όταν φτερνιζόμαστε ή όταν βήχουμε.