EΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΑΤΩΝΤΑ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΩΝΤΑ

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 

 

Σχολ. Έτος : 2020 –2021

 

 

 

 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΩΝΤΑ

Διεύθυνση ΠΕ Ευβοίας

Έδρα του Σχολείου Βατώντας Νέας Αρτάκης
 

Τηλέφωνο

 

2221041559

 

e-mail:

mail@nip-vatont.eyv.sch.gr Ιστοσελίδα

https://blogs.sc h.gr/nipvatonta/

Προϊσταμένη Σχολικής Μονάδας Kαπαγιάννη

Σταματούλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020), επιδιώκει να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες, που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται, το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα, οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες).

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου, είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, κ.ά.(ΦΕΚ 491/Β/9-2-2021)

Ο Κανονισμός ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικά αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση της προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου, Καπαγιάννη Σταματούλας,  (Πράξη 1ηη /09/4/2021: Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας σχολικής μονάδας) και με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου  διδασκόντων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου , του εκπροσώπου των Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου Χαλκιδέων.. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κατόπιν της έγκρισής του από     τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Στερεάς Ελλάδας κα Σοφία Τσαγανού ,που έχει τη παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου καθώς και από το Διευθυντή Εκπαίδευσης ΠΕ Εύβοιας,  του κ. Γρηγορίου Δάσκου θα κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Νηπιαγωγείου

https://blogs.sch.gr/nipvatonta/. Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας: της Διεύθυνσης του Νηπιαγωγείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.

Λειτουργία του Σχολείου

 1. Διδακτικό ωράριο

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του βασικού υποχρεωτικού προγράμματος και του ολοήμερου νηπιαγωγείου, ανακοινώνονται στους γονείς με την έναρξη του διδακτικού έτους στη πρώτη συνάντηση με σχετικό έντυπο και παράλληλα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου.

Για το σχολικό έτος 2020-2021 το πρόγραμμα του σχολείου,  διαμορφώνεται ως εξής:

Υποχρεωτικό πρόγραμμα

 • Υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 15- 8:30.
 • Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13:00

Ολοήμερο πρόγραμμα

 • Έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:00.
 • Λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 16:00.
 • Πρόωρη αποχώρηση από το Ολοήμερο πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Προκειμένου να διευκολυνθεί, κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η ομαλή προσαρμογή των μαθητών/τριών δύναται να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο Νηπιαγωγείο κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες λειτουργίας για τους μαθητές /τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο(παρ. 7, άρθρο 2, Π.Δ.79/2017). Επίσης, προβλέπεται η μεταφορά ωραρίου εργασίας σε απογευματινές ώρες έως δύο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού  έτους για σχολικές εκδηλώσεις για την οποία ενημερώνεται και ο Διευθυντής Εκπαίδευσης (άρθρο 16, παρ. 10 Π.Δ.79/2017.)

II.  Προσέλευση – παραμονή στο σχολείο και αποχώρηση από αυτό.

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών του Νηπιαγωγείου είναι 08:15 έως 08:30. Οι εκπαιδευτικοί υποδέχονται τους μαθητές και τις μαθήτριες στην είσοδο του Σχολείου και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή τους, δεν εισέρχονται μέσα στο χώρο, τηρώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την αποφυγή διασποράς του ιού COVID 19 και παραδίδουν τα παιδιά στη Νηπιαγωγό. Όταν    τα παιδιά προσέλθουν στο χώρο του σχολείου βοηθιούνται από τη νηπιαγωγό εφόσον χρειάζεται να τοποθετήσουν τις τσάντες και τα μπουφάν στη κρεμάστρα και το φαγητό του ολοήμερου στο ψυγείο.

Για λόγους ασφαλείας των μαθητών/μαθητριών αλλά και για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος οι είσοδοι του σχολείου κλείνουν στις 8:40. Ανοίγουν μόνο κατά τις ώρες αποχώρησης των νηπίων δηλαδή στις 13.10μ.μ.,(Λόγω ειδικών συνθηκών η ώρα αποχώρησης των πρωινών τμημάτων διαμορφώνεται από 13:00 έως και 13:10) και στις 4.00 μμ ώρα αποχώρησης του ολοήμερου τμήματος. Λόγω του ότι δεν υπάρχει θυροτηλέφωνο σε καμία από  τις 2 εξωτερικές πόρτες δεν γίνεται δεκτή καμία καθυστέρηση. Η καθυστέρηση άφιξης παρεμποδίζει το έργο της νηπιαγωγού και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.

 

Καθυστερημένη άφιξη θα μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης της/του Νηπιαγωγού και της Προϊσταμένης από την προηγούμενη ημέρα και για ειδικό λόγο του γονέα/κηδεμόνα (επίσκεψη σε ιατρείο, εκκλησιασμός)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δεν αποχωρούν από το σχολείο πριν τη λήξη του ωραρίου.

Εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου και να συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφονται οι λόγοι.

Τα παιδιά παραδίδονται μόνο στους ενήλικες που έχουν οριστεί, στην υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης/αποχώρησης που συμπλήρωσαν οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την εγγραφή τους. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργία

Όταν       τα παιδιά προσέλθουν στο χώρο του σχολείου βοηθιούνται από τη νηπιαγωγό εφόσον χρειάζεται να τοποθετήσουν τις τσάντες και τα μπουφάν στη κρεμάστρα και το φαγητό του ολοήμερου στο ψυγείο.

 

 

 

Παραμονή μαθητών/μαθητριών στο Νηπιαγωγείο

Στα πλαίσια της ενίσχυσης της αυτοεικόνας και του αυτοσυναισθήματος του νηπίου, ο μαθητής/τρια κατά την παραμονή του/της στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει   να μπορεί να αυτοεξυπηρετείται, δηλαδή να μπορεί να  αναγνωρίζει τα προσωπικά του αντικείμενα, να τακτοποιεί  την τσάντα του και το πανωφόρι του στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους και μετά να απασχολείται στα κέντρα ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και να αυτοεξυπηρετείται στην τουαλέτα.

Σε περίπτωση που το παιδί δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα προσωπικά του αντικείμενα ή να αυτοεξυπηρετηθεί στην τουαλέτα, ενημερώνουμε τους γονείς για την κοινή τακτική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε και οι δύο ώστε να επιτύχει την αυτό εξυπηρέτησή του.

Στην τσάντα του το παιδί θα πρέπει να έχει το μπουκάλι του με το νερό, το υγιεινό δεκατιανό του μέσα σε εύχρηστα αντικείμενα και την πετσέτα του  . Στην ίδια αίθουσα το παιδί θα πάρει το δεκατιανό του αφού πρώτα πλύνει τα χέρια του στις τουαλέτες που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα. Υπάρχει  ένας βοηθητικός χώρος για να απομονώνεται το παιδί σε περίπτωση ασθένειας κ.α Σε περίπτωση ενούρησης : το παιδί αλλάζει τα ρούχα του , τα οποία υπάρχουν μέσα σε κουτί με το όνομά του ( τα κουτιά είναι τοποθετημένα σε ράφια που υπάρχουν στον βοηθητικό χώρο) , στον βοηθητικό χώρο που υπάρχει  υπό την επίβλεψη και βοήθεια του εκπαιδευτικού.

Σε περίπτωση που το παιδί δεν προλάβει να πάει στην τουαλέτα και «λερωθεί» ειδοποιείται τηλεφωνικά ο γονέας .

 

Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών και των μαθητριών, παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης.

Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που παρακολουθούν το σχολικό πρόγραμμα και παρεμποδίζει τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών, το σχολείο δύναται να τροποποιήσει τη διαδικασία προσέλευσης/αποχώρησης ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η έκθεση γονέων και μαθητών στις καιρικές συνθήκες δίχως να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών. Συνίσταται να χρησιμοποιείται το πρόγραμμα της ΕΞΑΕ που τηρείται σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (λόγω πανδημίας,  καιρικών φαινομένων, σεισμών…….)

Ολοήμερο Τμήμα

Ως χώρος του ολοήμερου τμήματος ορίζεται για τη φετινή χρονιά η αίθουσα του προκάτ, με υπεύθυνη νηπιαγωγό του ολοήμερου την Κα Καρρά Κωνσταντία . Στην αίθουσα του ολοήμερου υπάρχει χώρος όπου είναι τοποθετημένα κρεβατάκια, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον ύπνο/ χαλάρωση των μαθητών/τριών.

Ο  ύπνος δεν είναι υποχρεωτικός σε καμία περίπτωση. Τα παιδιά χρησιμοποιούν τα ατομικά τους σεντόνια, μαξιλαροθήκες, μαξιλάρια και κουβερτούλες. Κάθε Παρασκευή οι γονείς τα παίρνουν για πλύσιμο και τα φέρνουν καθαρά τη Δευτέρα.

Το γεύμα των μαθητών/μαθητριών παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. Ο/η νηπιαγωγός στο ολοήμερο πρόγραμμα βοηθά και καθοδηγεί τους μαθητές και τις μαθήτριες, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν την όλη διαδικασία της προετοιμασίας του γεύματος και να εξυπηρετούνται αυτόνομα. Στο χώρο της διπλανής αίθουσας (πρωινού τμήματος) υπάρχει ηλεκτρική κουζίνα για το ζέσταμα των φαγητών. Το γεύμα τους πραγματοποιείται σε αυτή την αίθουσα, στα υπάρχοντα τραπέζια δραστηριοτήτων καθώς το σχολείο δεν διαθέτει αίθουσα τραπεζαρίας. Η νηπιαγωγός του ολοήμερου τμήματος αναλαμβάνει το ζέσταμα και το σερβίρισμα των φαγητών.

III.  Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου

Το Νηπιαγωγείο εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου και υποβάλλεται προς έγκριση στον Προϊστάμενο/Προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας (COVID- 19) για το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με το ΦΕΚ 5044/Β/14-11-2020, η εκπαιδευτική διαδικασία θα γίνεται με  εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της σύγχρονης διδασκαλίας (webex) και μέσω  ασύγχρονης διδασκαλίας ( e-class).


ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
14:00-14:10 Υποδοχή μαθητών/τριών (Εισαγωγή στην πλατφόρμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)

 

 

 

 
14:10-14:40 Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, πρόγευμα (1η Σύγχρονη εξ αποστάσεως διαθεματική δραστηριότητα με βάση το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου)

 

 
 
14:40-15:00 Διάλειμμα
15:00-15:30 Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (2η Σύγχρονη εξ αποστάσεως διαθεματική δραστηριότητα με βάση το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου)
15:30-15:50 Διάλειμμα
15:50-16:20 Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ- Αναστοχασμός-  Ανατροφοδότηση-Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας (3η Σύγχρονη εξ αποστάσεως διαθεματική δραστηριότητα με βάση το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου)

 

 

Σχολική και Κοινωνική Ζωή

Φοίτηση

Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Νηπιαγωγεία είναι υποχρεωτική. Η νηπιαγωγός του κάθε τμήματος , καταγράφει τις καθημερινές απουσίες και η Προϊστάμενη τις καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Η ελλιπής φοίτηση και

 

μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών, φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους.

Εάν μαθητής/τρια υπερβεί τις 100 απουσίες, κατόπιν συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων μπορεί να προταθεί στο γονέα/κηδεμόνα η επαναφοίτηση του νηπίου, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για την μετέπειτα ομαλή πρόοδο του μαθητή/τριας στις επόμενες βαθμίδες. Επισημαίνουμε ότι η έγκριση επαναφοίτησης γίνεται κατόπιν συναίνεσης και των δύο γονέων με γραπτή τους αίτηση και έγκρισης από τη Συντονίστρια Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου.

II.  Ποιότητα του σχολικού χώρου

Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Βασική  υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας αποτελεί ο σεβασμός των περιουσιακών στοιχείων, του εξοπλισμού, των υποδομών καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος του Νηπιαγωγείου. Επίσης φροντίδα όλων είναι να διατηρούνται οι χώροι καθαροί. Τεράστια συμβολή σε αυτό έχει και η υπεύθυνη καθαριότητας του Νηπιαγωγείου.

III.  Διάλειμμα

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο, όπως έχει καθοριστεί από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας τα παιδιά χρησιμοποιούν την κενή αίθουσα του ολοήμερου ή αντίστροφα.

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες αλληλεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο.

Κατά διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου.

Λόγω του ότι το νηπιαγωγείο χρησιμοποιεί τον ίδιο προαύλιο χώρο με το δημοτικό σχολείο, έχουμε ορίσει σε συνεργασία με την Προϊσταμένη και τους εκπαιδευτικούς του δημοτικού, διαφορετικά διαλείμματα για την καλύτερη ασφάλεια των μικρών μαθητών.

Υπεύθυνη καθαριότητας

Κατά τη φετινή χρονιά λόγω της πανδημίας, η καθαρίστρια είναι όλες τις ώρες στο σχολείο μας (νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο)  και φροντίζει για την καθαριότητα όλων των χώρων μέσα κι έξω από το σχολείο.

Διαχείριση κρίσεων καιρικών φαινομένων

Για τη διαχείριση κρίσεων λόγω καιρικών φαινομένων (πλημμύρες, πυρκαγιά, σεισμός) και κατόπιν συνεδρίασης του Συλλόγου διδασκόντων αποφασίστηκε η κάθε εκπαιδευτικός να είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση της κρίσης στο τμήμα της. Την ευθύνη για την επάρκεια και την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων που υπάρχουν σε κάθε αίθουσα, φέρει η Προϊσταμένη.

Για την προστασία από σεισμούς, επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στην αρχή της σχολικής χρονιάς και υλοποιούνται δύο ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο   Διδασκόντων ενημερώνουν τους μαθητές/τριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κρίσης οι μαθητές/τριες παραδίδονται μόνο στους γονείς/κηδεμόνες τους ή στα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για τη παραλαβή των μαθητών από τη σχολική μονάδα.

 

 

Διαχείριση ατυχημάτων

Τα όποια ατυχήματα τα αντιμετωπίζει η κάθε νηπιαγωγός στο τμήμα της και χρησιμοποιώντας το φαρμακείο του σχολείου το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο για την άμεση αντιμετώπιση πρώτων βοηθειών. Εάν κριθεί ότι χρειάζεται την αρωγή των συναδέλφων στην αντιμετώπιση του ατυχήματος, φυσικά και προσφέρεται. Εάν η φύση του ατυχήματος αδυνατεί να αντιμετωπιστεί απλώς από το σχολείο, ειδοποιείται τηλεφωνικώς ο γονέας/κηδεμόνας. Σε κάθε περίπτωση όμως ατυχήματος, ενημερώνεται ο γονέας κατά την αποχώρηση του παιδιού. Τονίζεται ότι απαγορεύεται η χορήγηση οποιωνδήποτε φαρμάκων στο Νηπιαγωγείο. Φάρμακο μπορεί να χορηγήσει μόνο ο γονέας/κηδεμόνας σε συγκεκριμένη ώρα και για συγκεκριμένο λόγο, κατόπιν ενυπόγραφης ενημέρωσης της Προϊσταμένης.

Σε περίπτωση λερώματος του παιδιού στην τουαλέτα, καλείται τηλεφωνικώς ο γονέας/κηδεμόνας για να αλλάξει το παιδί στη διπλανή αίθουσα, αν έχει λερωθεί τόσο πολύ που δεν μπορεί να καθαριστεί με μωρομάντηλα ώστε να μη διαταραχτεί η ομαλή λειτουργία του τμήματος. Σε περίπτωση ενούρησης του παιδιού, εάν δεν μπορεί να αλλάξει μόνο του το παιδί, ειδοποιείται ο γονέας. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι γονείς ενημερώνονται να έχουν υποχρεωτικά στην τσάντα του κάθε μαθητή/τριας μία δεύτερη αλλαξιά.

Γενέθλια – Ονομαστικές γιορτές

Με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων αποφασίστηκε να γιορτάζονται ονομαστικές γιορτές χωρίς την παρουσία των γονέων με ένα μικρό κέρασμα που το τρώνε τα παιδιά μετά το φαγητό.

Ενώ τα γενέθλια στο σχολειό γίνονται με τη παρουσία γονέων/κηδεμόνων εφόσον το επιθυμούν. Οι γονείς φέρνουν την τούρτα στο σχολείο στην προκαθορισμένη ώρα. Προς αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων, κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι γονείς συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο των νηπιαγωγών, όπου αναφέρονται μεταξύ άλλων και οι αλλεργίες των παιδιών, χρόνιες παθήσεις, ιδιαιτερότητες, δεξιότητες αλλά και ότι άλλο κρίνουν οι γονείς απαραίτητο να γνωρίζει η/ο εκπαιδευτικός ώστε να βοηθήσει στην ομαλή και απρόσκοπτη παιδαγωγική και ψυχοσυναισθηματική πρόοδο του μαθητή/τριας.

Σχολικές εκδηλώσεις – δραστηριότητες

Κάθε εκπαιδευτική επίσκεψη γίνεται με μισθωμένο λεωφορείο, εντός σχολικού ωραρίου και χωρίς να μεταβάλλεται το πρόγραμμα του ολοήμερου τμήματος. Όλες οι εκπαιδευτικές επισκέψεις πραγματοποιούνται κατόπιν απόφασης του Συλλόγου διδασκόντων και παίρνουν έγκριση από το Διευθυντή εκπαιδευτικών θεμάτων. Οι γονείς ενημερώνονται γραπτώς πριν από δυο εβδομάδες για την κάθε εκδρομή και υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση.

Φέτος, λόγω πανδημίας, τηρουμένων των πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ, ανεστάλησαν όλες οι εκπαιδευτικές επισκέψεις – περίπατοι.

Το νηπιαγωγείο με ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων δεν συμμετέχει σε παρελάσεις που διοργανώνονται από τη δημοτική αρχή.

Το Νηπιαγωγείο φέτος λόγω της ΕΞΑΕ δε συμμετέχει σε καινοτόμα προγράμματα. Από την αρχή της χρονιάς  συμμετέχει σε καλές πρακτικές ανακύκλωσης υλικών όπως πλαστικά καπάκια, μπαταρίες ,παλαιά   ρούχα.

Εκκλησιασμός

Μία φορά το χρόνο πραγματοποιείται εκκλησιασμός των μαθητών, εντός σχολικού ωραρίου, με αποκλειστική ευθύνη των νηπιαγωγών και κατόπιν ενυπόγραφης σύμφωνης γνώμης των γονέων/κηδεμόνων. Όποιος γονέας/κηδεμόνας δεν επιθυμεί τον εκκλησιασμό του παιδιού του, την ημέρα εκείνη φέρνει το παιδί στο σχολείο την ώρα επιστροφής από τον εκκλησιασμό, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την Προϊσταμένη. Στο σχολείο υπάρχει σεβασμός προς όλα τα δόγματα και όλες τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.

 

Σχολικές εκδηλώσεις – δραστηριότητες.

Αναφορικά με τις σχολικές εκδηλώσεις , ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος λόγω των μέτρων για την αποφυγής διασποράς της πανδημίας COVID-19, δεν θα πραγματοποιηθούν με την παρουσία γονέων ,και οι σχολική γιορτή λήξης  θα υλοποιηθεί στην τάξη με παρουσία της εκπαιδευτικού και των μαθητών.

Σχολική βιβλιοθήκη

Στο Νηπιαγωγείο υπάρχει πλούσια σχολική βιβλιοθήκη, η οποία κάθε χρόνο εμπλουτίζεται με καινούργια βιβλία έπειτα από αγορά ή δωρεά. Και στις δύο αίθουσες υπάρχουν βιβλιοθήκες που λειτουργούν και ως δανειστική βιβλιοθήκη για τους μαθητές/τριες του σχολείου κάθε εβδομάδα. Κάθε φθορά βιβλίου που έχει δανειστεί μαθητής/τρια, βαραίνει τον ίδιο τον μαθητή/τρια και οφείλει να το αντικαταστήσει.

Τη φετινή χρονιά λόγω των μέτρων για την αποφυγή διασποράς της πανδημίας COVID-19, δεν θα λειτουργήσει δανειστική βιβλιοθήκη,

Συμπεριφορά μαθητών /τριων – Παιδαγωγικός έλεγχος

Η διαχείριση αποκλίνουσας συμπεριφοράς βαρύνει αποκλειστικά την εκπαιδευτικό του τμήματος. Η διαχείριση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς αφορά στην επίπληξη του μαθητή αρχικά και κατόπιν –εάν η συμπεριφορά συνεχιστεί έντονα- στην ενημέρωση

της Προϊσταμένης και στη συνέχεια των γονέων/κηδεμόνων του παιδιού. Σε καμία περίπτωση δεν ασκείται σωματική ή λεκτική βία. Εάν η αποκλίνουσα συμπεριφορά συνεχιστεί έντονα ζητείται η βοήθεια από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου. Επίσης, κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει η να τιμωρεί κανένα παιδί στο χώρο του σχολείου. Εάν υπάρχει κάτι που δυσαρεστεί, προβληματίζει ή ενοχλεί τους γονείς σε σχολικό επίπεδο, θα πρέπει να το συζητούν με την υπεύθυνη νηπιαγωγό και την Προϊσταμένη.

 

 • Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού

Η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του υγιούς σχολικού κλίματος είναι : ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με φορείς, η συνεργασία του σχολείου- οικογένειας κ.α (ΦΕΚ491/9-2-2021)

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής παιδαγωγικής ευθύνης, στο οποίο περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, η διδασκαλία και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Ο ρόλος τους μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και η επίδρασή τους καθοριστική. Εκτός από τη διδασκαλία, διαπαιδαγωγούν με το παράδειγμα και την καθημερινή τους παρουσία και επομένως οι υποχρεώσεις τους δεν περιορίζονται μόνο στην άρτια επιστημονική τους κατάρτιση και στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους. Επεκτείνονται και πολύ πέρα από αυτά, όπως στην ανάπτυξη θετικού και υγιούς κλίματος.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί αποκλίνουσα συμπεριφορά σε μαθητή του σχολείου ενημερώνουμε το γονέα και με ερωτήσεις να εντοπίσουμε τα αίτια της συμπεριφοράς αυτής ώστε να καταρτίσουμε από κοινού ένα σχέδιο δράσης καταστολής της συγκεκριμένης συμπεριφοράς, τόσο στο σχολείο όσο και στο ευρύ οικογενειακό περιβάλλον .

 

Σχολική Ιστοσελίδα – Ενημέρωση

Το σχολείο διαθέτει σχολική ιστοσελίδα (https://blogs.sch.gr/nipvatonta/ ) η οποία ενημερώνεται τακτικά την ευθύνη της οποίας έχει η Προϊσταμένη Καπαγιάννη Σταματούλα. Οι γονείς ενημερώνονται μέσω email από το email του πανελλήνιου σχολικού δικτύου του σχολείου σε εκείνο που έχουν δηλώσει στην αρχή της χρονιάς στη δήλωση εγγραφής τους, τηλεφωνικώς, μέσω του blog του σχολείου αλλά και με (viber, προσωπικό email).

Ποιότητα του σχολικού χώρου

Το Νηπιαγωγείο μας στεγάζεται σε δύο αίθουσες. Μία λυόμενη για το ολοήμερο και μία δεύτερη για το πρωινό τμήμα στο υπόγειο του δημοτικού σχολείου Βατώντα. Οι αίθουσες που διαθέτει είναι 4.

Από αυτές, οι 2 χρησιμοποιούνται ως τουαλέτες ( πρωινού , ολοήμερου) , και οι δυο για αίθουσες διδασκαλίας. Το πρωινό τμήμα φέτος έχει αναλάβει η προϊσταμένη Κα Καπαγιάννη και το ολοήμερο η Κα Καρρά.

Στον αύλειο χώρο υπάρχει κηπάκι με μια πορτοκαλιά , μια μανταρινιά , και μια ροδιά, καλλωπιστικά φυτά και ένα κομμάτι του χρησιμοποιείται για εποχικό κήπο (φύτεμα λαχανόκηπου) κατά καιρούς.

Γύρω γύρω υπάρχουν φυτεμένα μεγάλα πεύκα και μερικά παγκάκια. Η αυλή είναι στρωμένη με χαλίκια. Τα παιδιά παίζουν στο διάλειμμα με κουβαδάκια, φτυαράκια, μπάλες , αυτοκινητάκια.

Δεν χρησιμοποιούν την τραμπάλα για λόγους ασφάλειας, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της αυλής, ούτε τις μπασκέτες που είναι του δημοτικού. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να σέβονται και να φροντίζουν τόσο τον αύλειο χώρο, όσο και τα αντικείμενα που βρίσκονται σε αυτόν. Την οποιαδήποτε φθορά τους την αναλαμβάνει ο Σύλλογος διδασκόντων με τη βοήθεια των γονέων.

 

Συμπεριφορά – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

 Η Προϊσταμένη

 • Είναι υπεύθυνη, σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό, για την ομαλή λειτουργία του σχολείου.
 • Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς.
 • Είναι υπεύθυνη, μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς και την καθαρίστρια για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του Νηπιαγωγείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών (απεντομώσεις, πυρασφάλεια, σεισμική προστασία).
 • Είναι υπεύθυνη για τη καλή συνεργασία με τους γονείς ως προς την ομαλή λειτουργία του σχολείου.
 • Είναι υπεύθυνη για την ομαλή συνεργασία με εκπρόσωπο της δημοτικής αρχής ώστε να αντικαθίστανται οι όποιες λειτουργικές    φθορές των αιθουσών με σκοπό την επίτευξη του ομαλού έργου  του σχολείου.

Οι Εκπαιδευτικοί

 • Σέβονται την προσωπικότητά των μαθητών τους και τις ιδιαίτερες κοινωνικές, πολιτικές , θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή/μαθήτριας και καλλιεργούν δημοκρατική συμπεριφορά.
 • Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη συμπεριφορά και την εξέλιξη των παιδιών τους. Για τη φετινή χρονιά η ενημέρωση των γονέων πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τους γονείς, στο τέλος του ωραρίου του Νηπιαγωγείου, σε κάθε τμήμα χωριστά.
 • Είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των εποπτικών μέσων και υλικού του σχολείου τα οποία χρησιμοποιούν στην τάξη τους. Την οποιαδήποτε φθορά του υλικού του σχολείου αλλά και των εποπτικών μέσων, την αναλαμβάνει το σχολείο από την επιδότηση της σχολικής επιτροπής.

 

Συμπεριφορά μαθητών/τριων – Παιδαγωγικός έλεγχος

ü  Τηρούν τους κανόνες της τάξης, συμμετέχουν ενεργά  συνδιαμορφώνοντας την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.

 • Προσέχουν ώστε να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους και προσέχουν την υλική περιουσία του σχολείου.

 

Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων

ü  Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του.

 • Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις, έντυπες ή ηλεκτρονικές, ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου.
 • Συνεργάζονται αρμονικά με τον Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τους μαθητές/μαθήτριες.
 • Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους – θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης – τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου.
 • Είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή υγιεινών προγευμάτων και γευμάτων των παιδιών τους, σύμφωνα με κατευθύνσεις που δίνονται γραπτώς κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
 • Σε περίπτωση έκτακτης αποχώρησης του παιδιού, αφού ενημερώσουν πρώτα τηλεφωνικώς την Προϊσταμένη, συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση κατά την αποχώρησή τους, εξηγώντας το λόγο της αποχώρησης αλλά και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη μετακίνηση του παιδιού.
 • Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Νηπιαγωγείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων .

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Διευθυντής/Διευθύντρια
Έργου (έχει την Εκπαίδευσης
παιδαγωγική ευθύνη του
σχολείου)
 

 

………………………………………………

       ΤΣΑΓΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ………… Ημερομηνία:
…………………
 

 

Ημερομηνία:

Λαμία, 19-04-2021
 

 

 

Αφήστε μια απάντηση