Πρόγραμμα Out of Eden Learn του Πανεπιστημίου Harvard: 6ο Στάδιο

Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν αφιερωμένη στις εργασίες των μαθητών μας, οι οποίοι εξάσκησαν τις ικανότητές τους στην ακρόαση των ιστοριών των οικείων τους προσώπων. Το Νηπιαγωγείο Αγίας Θέκλης όπως και όλα τα σχολεία στην Ελλάδα την τρέχουσα περίοδο βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας και λειτουργεί μέσω σύγχρονης εκπαίδευσης σε ψηφιακή τάξη. Λόγω της πανδημίας οι μαθητές απευθύνθηκαν για τις ιστορίες στους οικείους τους (γονείς και στενά συγγενικά πρόσωπα), με τους οποίους είναι σε καθημερινή επαφή, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα μέτρα προστασία τους.

Αρχικά, στο πλαίσιο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Webex μία από τις νηπιαγωγούς μοιράστηκε στην ολομέλεια την εμπειρία της ως ακροάτρια ιστορίας (κάτι το οποίο περιγράφεται στο 5ο βήμα αναλυτικά), περιγράφοντας με λεπτομέρειες την ιστορία, δίνοντας έμφαση στα χαρακτηριστικά της γειτόνισσας, αναδεικνύοντας τα συναισθήματά της και τη νοσταλγία της. Αξιοποιώντας τα εργαλεία διαλόγου δόθηκε διδακτικός χρόνος στους μαθητές να ρωτήσουν περισσότερα σε σχέση με την ιστορία και να μοιραστούν με την ολομέλεια τι τους άρεσε και πως υπέθεσαν θα αισθάνονταν τα άτομα που ενεπλάκησαν στην ιστορία.

Σε επόμενο βήμα μέσω της σύγχρονης εκπαίδευσης αφιερώθηκε διδακτικός χρόνος για να κατευθυνθούν με απλές οδηγίες οι μαθητές, έτσι ώστε να υλοποιήσουν και αυτοί το ίδιο, υποστηριζόμενοι από τους γονείς τους. Επιπλέον, με τη βοήθεια του messenger, δόθηκαν ασύγχρονα συγκεκριμένες κατευθύνσεις στους γονείς, μέσω της ψηφιακής ομάδας που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως επικοινωνίας. Ζητήθηκε η ψηφιακή ηχογράφηση μέσω του κινητού τηλεφώνου που όλοι έχουν για την αποτύπωση της ιστορίας. Το ερώτημα θα το απηύθυναν οι μαθητές με καθαρότητα και το οικείο άτομο της επιλογής τους θα διηγούνταν μια ιστορία ή μια ανάμνηση από την ευρύτερη περιοχή της γειτονιάς τους που θα διαρκούσε το πολύ δύο λεπτά, απόλυτα προσαρμοσμένο στις αναπτυξιακές ανάγκες των μαθητών προσχολικής ηλικίας για τη μετέπειτα επεξεργασία του. Για την επεξεργασία του έκτου βήματος του προγράμματος δόθηκαν δύο ημέρες και οι δύο νηπιαγωγοί διευκόλυναν εξ αποστάσεως απρόοπτες δυσκολίες που προέκυψαν με ασύγχρονο τρόπο (μηνύματα, mail).

Από το σύνολο των δεκαεπτά μαθητών που φοιτούν την τρέχουσα χρονιά στο νηπιαγωγείο μας, φοιτούν στη σύγχρονη ψηφιακή τάξη οι επτά, οι οποίοι συμμετείχαν και στο συγκεκριμένο βήμα. Οι μαθητές που συμμετείχαν λοιπόν, έθεσαν δια ζώσης ή μέσω βιντεοκλήσης το ερώτημά τους στα οικεία τους πρόσωπα και οι γονείς τους ή οι ίδιοι ηχογράφησαν την ιστορία. Ύστερα το απέστειλαν ασύγχρονα και οι νηπιαγωγοί τα επεξεργάστηκαν στην ολομέλεια με το σύνολο των μαθητών κάνοντας χρήση των εργαλείων διαλόγου του προγράμματος (notice, probe, extend). Αξιοποιώντας ιδιαίτερα τα εργαλεία διαλόγου notice και connect ζητήθηκε από όλους τους μαθητές να αποτυπώσουν εικαστικά τις λεπτομέρειες (άτομα που υπήρχαν στον χώρο, χώρος πραγματοποίησης, συναισθήματα που εντυπώνονταν στα πρόσωπα, αντικείμενα κοντά ή μακριά) που τους περιέβαλλαν κατά τη διάρκεια της αφήγησης των ιστοριών για να ενδυναμωθούν με αυτόν τον τρόπο οι αναμνήσεις τους και η εκφραστική τους δεινότητα. Πιο συγκεκριμένα ζητήθηκε να αποτυπώσουν εικαστικά πριν την ακρόαση των ιστοριών και μετά την επεξεργασία τους από την ολομέλεια και παρατηρήθηκε από τις νηπιαγωγούς ότι μετά την επεξεργασία οι μαθητές εντόπισαν περισσότερες λεπτομέρειες, τις οποίες και πρόσθεσαν.

https://padlet.com/marioleni15/6yvsewz0zns1o3mb

Αφήστε μια απάντηση