Πρόγραμμα Out of Eden Learn του Πανεπιστημίου Harvard: 4ο Στάδιο 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του τέταρτου σταδίου με τίτλο: «Περπατώντας στη Γειτονιά μας- Αναστοχασμός της διαδικασίας με τους μαθητές» (“Taking Neighborhood Walks-Reflecting on how it went with the students”) του προγράμματος Out of Eden Learn του Πανεπιστημίου Harvard, στο οποίο συμμετέχει το Νηπιαγωγείο Αγίας Θέκλης το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021, οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να περιηγηθούν στον προσωπικό χώρο του σπιτιού τους και της γειτονιάς τους και να μοιραστούν στην ολομέλεια ένα αντικείμενο ή μία τοποθεσία που να ξεχωρίζουν για τους ίδιους.

Στόχοι της συγκεκριμένης δράσης ήταν οι μαθητές/τριες να αξιοποιήσουν την παρατηρητικότητά τους σε ένα χρονικό πλαίσιο που να τους διευκολύνει και να απεικονίσουν μέσω δύο φωτογραφιών ένα ξεχωριστό αντικείμενο για αυτούς, ερευνώντας μέσω των δύο διαφορετικών οπτικών και να μελετήσουν το έργο μαθητών από άλλα σχολεία που συμμετέχουν στην ίδια δράση, εξετάζοντας παράλληλα τις  δικές τους οπτικές, όπως αποτυπώνονται χαρακτηριστικά στις φωτογραφίες που και αυτοί έχουν μοιραστεί.

Ακολουθεί το αποτέλεσμα της προσεκτικής και αργής παρατήρησης («slow journalism»), αλλά και των εμπνευσμένων οπτικών τους. Αξίζει να τονιστεί ότι πρόκειται για μια εργασία που επεξεργάστηκαν στο πλαίσιο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στην οποία συμμετείχαν oι μαθητές, καθώς πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Πλοηγηθείτε μέσω του ακόλουθου ηλεκτρονικού συνδέσμου για να παρατηρήσετε τις διαφορετικές οπτικές των αντικειμένων που φωτογράφισαν, αλλά και να διαβάσετε τα αυθεντικά σχόλια των ίδιων των μαθητών.

http://linoit.com/users/Aimilia9/canvases/Taking%20neighborhood%20walks

Αφήστε μια απάντηση