ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Νηπιαγωγείο Σαβαλίων, βρίσκεται στον Νομό Ηλείας. Συγκεκριμένα υπάγεται στον Δήμο Ήλιδας.
Προϊσταμένη και Νηπιαγωγός τα τελευταία 12 χρόνια τελεί η: Διονυσία Θωμοπούλου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας σχολείου:2622061938
mail σχολείου:mail@nip-saval.ilei.sch.gr