Εσωτερικός κανονισμός σχολικού έτους 2023-2024

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νηπιαγωγείου.


Λήψη αρχείου