Σχέδιο Δράσης

Το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020

Κατά το σχολικό έτος 2022-23

 

Κατά το σχολικό έτος 2023-24Λήψη αρχείου

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση