Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες (ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων)

Παρακαλώ πολύ όπως ενημερωθείτε για τις διαδικασίες διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19. Είναι σημαντικό να απευθύνεστε στον παιδίατρό σας σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού, προκειμένου να εκτιμήσει σωστά στην κλινική εικόνα του και να αποφευχθούν περαιτέρω ενέργειες που ενδεχομένως να προκαλέσουν ανησυχία στην σχολική μας κοινότητα.Λήψη αρχείου

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση,

Λίνα Δαμαστιώτη

Προϊσταμένη Ν/Γ