ΔΙΑΤΡΟΦΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2023-2024

Το Νηπιαγωγείο Λουτρών Υπάτης συμμετέχει στο πρόγραμμα Υγιεινής Διατροφής του Ινστιτούτου PROLEPSIS για 8η σχολική χρονιά.

Εδώ θα βρίσκετε το Διαιτολόγιο κάθε εβδομάδας με ημερομηνία έναρξης 27/11/23.Λήψη αρχείου