ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Οι εγγραφές σε Δημοτικές σχολικές μονάδες της χώρας για το σχολικό έτος 2022- 2023 θα πραγματοποιηθούν από τις 1-20/3/2022

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α΄τάξη του Δημοτικού θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

Συγκεκριμένα, για τις εγγραφές στην Α΄Δημοτικού στο Δημοτικό Σχολείο Λουτρών Υπάτης παρακαλώ πολύ απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2231059116 καθώς και στο blog του σχολείου:

https://blogs.sch.gr/dimloutrfth/2020/05/  (1)

όπου θα βρείτε πλήρεις οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα. Παρακαλώ πολύ πριν την επίσκεψή σας επικοινωνήστε στο παραπάνω τηλέφωνο και φροντίστε για την τήρηση όλων των κανόνων προστασίας λόγω κορωνοϊού σύμφωνα με τον Ε.Ο.Δ.Υ

Σημείωση: Όπου (1) εννοείται ως η Τελευταία Ημερομηνία Διαδικτυακής Προσπέλασης 20-2-2022.