Από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο!

cWWInzFt51CHUS

Το Σχέδιο Δράσης “Από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο” υλοποιήθηκε από το  Νηπιαγωγείο Κλένιας κατά το τρέχον σχολικό έτος (2023-2024) σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Κλένιας.

Εντάσσεται στην Αξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας στην κατηγορία Παιδαγωγική και Μαθησιακή Διαδικασία και συγκεκριμένα στον άξονα Σχολική διαρροή – φοίτηση.

Στόχος βελτίωσης είναι η υποστήριξη της ομαλής μετάβασης των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.

Μπορείτε να το δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: