Μαθηματικά Α΄ και Β΄ Δημοτικού

Ένα λογισμικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά προσχολικής ηλικίας,  αν και απευθύνεται σε μαθητές Α’ και Β’ Δημοτικού. Η λειτουργία του λογισμικού είναι ιδιαίτερα απλή και ελκυστική διότι  οι

 » Διαβάστε όλο το άρθρο