Εκπαιδευτικοί

Σχολικό έτος 2023-2024

Νηπιαγωγοί: 

Μπράτσου Θεοδώρα

Ρεΐση Παρασκευή

Εκπαιδευτικός Αγγλικών:

Ηλιοπούλου Μαρία