Νηπιαγωγείο Κλένιας

ΝΚ

Το Νηπιαγωγείο Κλένιας ιδρύθηκε το 1978 

Από το σχολικό έτος 2000- 2001 λειτουργεί ως Ολοήμερο.

Το κτίριο στο οποίο στεγαζόμαστε  ανεγέρθηκε το 1987, βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του χωριού και μοιράζεται τον προαύλιο χώρο με το Δημοτικό Σχολείο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Διεύθυνση: Κλένια Κορινθίας-20008

Τηλέφωνο  2741099362
Ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@nip-klenias.kor.sch.gr

Πληροφορίες: Μπράτσου Θεοδώρα