25η Μαρτίου- Τραγούδια

λήψης

Ο ΘΟΥΡΙΟΣ

https://video.link/w/H1phd

ΚΛΕΦΤΙΚΗ ΖΩΗ

https://video.link/w/l2phd

ΤΟ ΧΑΡΑΜΑ ΕΠΗΡΑ

https://video.link/w/I2phd

ΕΧΕ ΓΕΙΑ ΚΑΗΜΕΝΕ ΚΟΣΜΕ

https://video.link/w/v3phd

ΤΑ ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ

https://video.link/w/o4phd

ΕΙΡΗΝΗ

https://video.link/w/n5phd

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΟΥΠΙ- ΓΙΑ

https://video.link/w/U5phd

ΤΑ ΡΑΠΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ

https://video.link/w/K6phd

ΔΈΚΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ

https://video.link/w/r7phd

ΝΑ ΗΤΑΝΕ ΤΟ 21

https://video.link/w/Y7phd

ΕΜΜΕΛΕΙΑ – ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

Το Μουσικό Χωριό    δημιουργήθηκε για να στηρίξει το μάθημα της Μουσικής στο Δημοτικό Σχολείο, ωστόσο μπορούν να απασχοληθούν και  παιδιά Νηπιαγωγείου  στις  ενότητες: Ήχοι της φύσης, Ήχοι της πλατείας, Ήχοι της θάλασσας, Τα μουσικά όργανα και Οι μουσικές του κόσμου.

 

(περισσότερα…)