ΕΜΜΕΛΕΙΑ – ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

Το Μουσικό Χωριό    δημιουργήθηκε για να στηρίξει το μάθημα της Μουσικής στο Δημοτικό Σχολείο, ωστόσο μπορούν να απασχοληθούν και  παιδιά Νηπιαγωγείου  στις  ενότητες: Ήχοι της φύσης, Ήχοι της πλατείας, Ήχοι της θάλασσας,

 » Διαβάστε όλο το άρθρο