Εφαρμογή υποχρεωτικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από COVID-19

Για να δείτε το ΦΕΚ «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοιό  COVID-19 σε μαθητές/ μαθήτριες, εκπαιδευτικούς… και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων ΠΕ και ΔΕ» πατήστε ΦΕΚ 1825/5-5-2021

 

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι η δια ζώσης  λειτουργία του Νηπιαγωγείου αναστέλλεται από Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

Για το διάστημα αυτό  παρέχεται τηλεκπαίδευση.

Ώρες επικοινωνίας 11-12 κατά τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 2741099362

 » Διαβάστε όλο το άρθρο