ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 121802/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να προγραμματιστούν και να διαμορφωθούν προγράμματα  σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι απαραίτητη η καταγραφή των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι γονείς των οποίων τα παιδιά εμπίπτουν στις   παρακάτω κατηγορίες αυξημένου κινδύνου  θα πρέπει να προσκομίσουν στο Νηπιαγωγείο τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 18-09-2020.

 Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου  (σύμφωνα με το ΦΕΚ3780/8-9-2020 άρθρο 8) είναι οι ακόλουθες:

  1. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της.
  2. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες.
  3. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες
  4. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.
  5. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4 <500).
  6. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20mg/μέρα).
  7. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.
  8. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.
  9. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.
  10. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα.

 

Αφήστε μια απάντηση