Το παράξενο ταξίδι του Φουντούλη

Το λογισμικό  έχει ως στόχο την γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών  του Νηπιαγωγείου, καθώς και της Α ́ και Β ́ Δημοτικού και την εξοικείωσή τους με ευρύτερα θέματα που αφορούν τον κόσμο που τα περιβάλλει. Μέσα από ένα μεγάλο αριθμό κειμένων και από ένα εύρος διαφορετικών ειδών δραστηριοτήτων οι μαθητές κατανοούν τον προφορικό και τον γραπτό λόγο.

Θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο .

Το παράξενο ταξίδι του Φουντούλη

Αφήστε μια απάντηση