Library4all

“Σας ευχαριστούμε πολύ για τα όμορφα βιβλία!”

Η δράση bookwave 2023 της ομάδας Library4all, έφτασε και στο νηπιαγωγείο μας!

Μία σακούλα γεμάτη βιβλία για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης μας,  μας γέμισε χαρά και ενθουσιασμό!

 Όλα τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται την ανάγκη να σας ευχαριστήσουν για την  πολύτιμη προσφορά  και γενναιοδωρία σας!

Ευχόμαστε να συνεχίσετε το έργο σας με την ίδια ευαισθησία και όραμα.

 

Ο @Παπάκης Ντετέκτιβ!

.png

“Ο @Παπάκης Ντετέκτιβ”,  ήρθε στην τάξη μας!

Μάθαμε για τις  ψεύτικες πληροφορίες στο διαδίκτυο, τα προσωπικά μας δεδομένα και ενημερώνουμε με τη σειρά μας!

 Υποστηρικτές για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2023!

Our Safety Message

 

 

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-2024

Στο Νηπιαγωγείο 1

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2023-2024, παρατείνονται μέχρι και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.

Εγγράφονται και θα φοιτήσουν μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2018 και το 2019.

Η φοίτηση για   προνήπια και νήπια είναι υποχρεωτική.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΣΤΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΓΙΑ-ΤΟ-ΣΧ.-ΕΤΟΣ-2023-2024-2

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας  γίνονται με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής από τους γονείς/κηδεμόνες  μέσω της  πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Η εγγραφή στο 1ο  Νηπιαγωγείο Κιτσίου, μπορεί να γίνει μόνο εφόσον η  διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σας  εμπίπτει με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, (παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησης εγγραφής, να ελέγξετε  τα όρια της σχολικής μονάδας μας)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκουν σύμφωνα με τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους.
Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

1) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή . Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή.

2)Βεβαίωση από ΚΕΔΑΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

3) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου (PDF) σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.

(ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ)

Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει πρωτίστως να συμφωνούν και οι 2 γονείς. Γι’ αυτό ο έτερος γονέας απαιτείται να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση που θα επιβεβαιώνει ότι συναινεί στην αίτηση εγγραφής.

Δηλώνουν επίσης εάν επιθυμούν

  • τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (προσέλευση 7.45΄- 8.00 αποκλειστικά)
  •  στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα,
  • τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • Το 1ο Νηπιαγωγείο Κιτσίου δεν είναι συστεγαζόμενο με το Δημοτικό

Οδηγίες για να κάνετε την αίτηση μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω έγγραφο:

Λήψη αρχείου

Δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι γονείς/κηδεμόνες στο Νηπιαγωγείο

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ραντεβού και μόνον εφόσον έχει υποβληθεί η Αίτηση ηλεκτρονικά

1) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

συμπληρωμένο από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί σας.

2)Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25)

3) Βεβαίωση από ΚΕΔΑΣΥ ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως όταν κατατεθεί έγκαιρα στην οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

4) Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης του άλλου Γονέα από το (gov.grστην οποία θα αναγράφονται τα παρακάτω:

Δηλώνω ότι ως γονέας / κηδεμόνας του παιδιού μου…………………………………………………….(ονοματεπώνυμο παιδιού) συναινώ ενυπόγραφα να φοιτήσει στο 1ο Νηπιαγωγείο  Κιτσίου   για το σχ. έτος: 2023-2024.   Την αίτηση εγγραφής υπέβαλλε ο/η

……………………………………  (ονοματεπώνυμο  γονέα  που  υπέβαλλε την αίτηση) πατέρας/μητέρα του παιδιού μου.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
1.Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, φωτοτυπία σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης.

2. Φωτοτυπία Δικαστικής Απόφασης ή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επιμέλειας (σε περίπτωση
διαζυγίου ή διάστασης).

Όσοι γονείς επιθυμούν να μεταφέρονται τα παιδιά τους με το Λεωφορείο της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη  αίτηση  που θα δοθεί στο Νηπιαγωγείο

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων  (προσέλευση 7.45΄- 8.00 αποκλειστικά) του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στο νέο Αναβαθμισμένο πρόγραμμα, εγγράφονται οι μαθητές/τριες, χωρίς προϋποθέσεις.

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στις 17.30 σύμφωνα με το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες που δεν δύνανται να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Γέννησης μπορούν να εγγραφούν με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης επίσημα μεταφρασμένα είτε από την αρμάδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πιστοποιημένο δικηγόρο.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

♦♦♦♦

Σχολική Περιφέρεια 1ου Νηπιαγωγείου Κιτσίου

Μεταξύ των οδών

  • Λαμπτρών (μονά)
  • Αλκυόνης (μονά)
  • Λεωφ. Ευελπίδων (πρώην Βάρης Κορωπίου / μονά) από συμβολή με Λαμπτρών έως 3ο χλμ.
  • Λεωφ. Αγίας Μαρίνας (μονά από 437 και πάνω)
  • Αναστασοπούλου Αργ. (μονά)
  • Παπαγιαννοπούλου (τα νούμερα της οδού από 121 και πάνω).

Όλες οι οδοί που περιλαμβάνονται εντός των αναφερομένων οδών θεωρούνται ότι ανήκουν στο 1ο Νηπιαγωγείο Κιτσίου και θα εγγράφονται τα νήπια των οποίων η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους βρίσκεται στους μονούς αριθμούς των οδών.

Εξαίρεση αποτελούν οι παρακάτω οδοί που εξ ολοκλήρου ανήκουν στο 2ο Νηπιαγωγείο Κιτσίου: Κερκύρας – Κυκλάδων – Ονείρων – Θεομήτορος (μονά και ζυγά).

♦♦♦♦

Για οποιαδήποτε απορία  ή σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην κατάθεση της αίτησης  εγγραφής επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109653495 καθημερινά από τις 11:30΄ – 12:30΄  ή  στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Νηπιαγωγείου mail@nip-kitsiou.att.sch.gr

Η προσέλευση στο νηπιαγωγείο για την προσκόμιση των δικαιολογητικών ώστε να ολοκληρωθεί  η αίτηση εγγραφής  ή οτιδήποτε άλλο χρήζει τη φυσική παρουσία γονέων στο χώρο, θα γίνεται  μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και την αποφυγή συγχρωτισμού. 

Κίτσι,   19/2/2023

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΡΟΩΡΗ-ΥΠΟΔΟΧΗ Κίτσι 2023

ΑΔΥΜ

Λήψη αρχείου

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2023

Τo νηπιαγωγείο μας είναι υποστηρικτής και συμμετέχει

στον εορτασμό των 20 Χρόνων Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2023!

sid1

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται κάθε χρόνο από το δίκτυο Insafe/INHOPE με την υποστήριξη της Κομισιόν, με σκοπό να προωθήσει την ασφαλή και θετική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, ιδιαίτερα ανάμεσα σε παιδιά και νέους ανθρώπους. Τη δεύτερη μέρα της δεύτερης εβδομάδας του δεύτερου μήνα κάθε χρόνο, κατά τον εορτασμό της ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, χιλιάδες άνθρωποι ενώνονται για να αφυπνίσουν σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και δράσεις παγκοσμίως.

sin 1

Η Αθηνά και ο @Παπάκης θα ενημερώσουν τους μικρούς μαθητές  για το ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε ό,τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο. Μέσα από το παραμύθι ο @Παπάκης Ντετέκτιβ και μια διαδραστική παρουσίαση οι μικροί μαθητές θα έρθουν σε επαφή με το φαινόμενο της παραπληροφόρησης και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση για το πως πρέπει να αντιδρούν στην περίπτωση που δουν κάτι στο διαδίκτυο το οποίο τους ανησυχήσει/αναστατώσει/τρομάξει.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7/2/2023 και ώρα 10:00-11:00.

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου προσφέρει την ευκαιρία να αναδείξουμε τις θετικές χρήσεις της τεχνολογίας και να διερευνήσουμε το ρόλο που όλοι διαδραματίζουμε συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας καλύτερης και ασφαλέστερης διαδικτυακής κοινότητας.

Μια συγγραφέας στο νηπιαγωγείο μας!

Πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο του  νηπιαγωγείου μας 

η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου,

«Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ Η ΚΑΡΟΤΣΑΤΗ»  της Τάνιας Ιωακειμίδου

σε εικονογράφηση του Γιώργου Πετρίδη, από τις εκδόσεις ‘ΕΝΑΣΤΡΟΝ’

IMG 1740 1 768x301 1IMG 1743 300x189 1

 

   IMG 1744

 

IMG 1745  IMG 1747Η παρουσίαση  σκοπό  είχε να ευαισθητοποιήσει μαθητές και γονείς

σε ζητήματα ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία

στην εκπαίδευση και στην κοινωνία, στον εθελοντισμό

και σηματοδότησε την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

της Δανειστικής βιβλιοθήκης του σχολείου μας.

Ένα παιδικό βιβλίο για τη μητρότητα, την αναπηρία και την αισιόδοξη πλευρά της ζωής που μας έδωσε έμπνευση να δημιουργήσουμε τη δική μας αφίσα με το μήνυμα

“Όταν βγάζω φτερά νιώθω αγάπη!”

IMG 1795

Το βιβλίο “Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ Η ΚΑΡΟΤΣΑΤΗ”, είναι ευγενική Δωρεά για τη Βιβλιοθήκη μας από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. 

Ένα μεγάλο “Ευχαριστώ!” από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς προς τη συγγραφέα κα Τάνια Ιωακειμίδου με την υπόσχεση να ξαναβρεθούμε!