Έντομα!!!

Τα έντομα αριθμητικά είναι περισσότερα από όλα τα άλλα πλάσματα μαζί. Κάποιοι είναι δεινοί κυνηγοί, άλλοι αυθεντίες  στις μεταμφιέσεις!

 

Ακούω το παιδικό τραγούδι:

Βλέπω το παραμύθι: Ο Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας

Μαθαίνω για την μέλισσα απο εδώ

Διαβάζω τον μύθο του Αισώπου «Η ευγνωμοσύνη του μικρού μυρμηγκιού» απο το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της Α΄ Δημοτικού