Εργαστήριο Δεξιοτήτων

Θεματικός Κύκλος: Φροντίζω το Περιβάλλον

Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Συντροφιά με τα ζώα

1. Εργαστήριο Φροντίζω το Περιβάλλον, 1η Δραστηριότητα: συζήτηση για τα ζώα, καταιγισμός ιδεών, τι γνωρίζω,τι θέλω να μάθω.