Μέλισσα…

Αίνιγμα

Μικρή μικρή νοικοκυρά μεγάλη πίτα κάνει .Τι είναι;

Η μέλισσα

Με αφορμή αυτό το αίνιγμα μαθαίνουμε για τις μέλισσες . Για αρχή λίγα λόγια και ένα βίντεο.

Η μέλισσα είναι έντομο από την τάξη υμενόπτερα, που θεωρείται από όλα γενικά τα έντομα το

 » Διαβάστε περισσότερα