ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – Ο Βιολιστής Βάτραχος Β-Β

Μαθαίνουμε για το Β,β. Μπορούμε να εκτυπώσουμε εάν υπάρχει η δυνατότητα την εργασία ,διαφορετικά μπορούμε να ζωγραφίσουμε, να βρούμε πράγματα  που αρχίζουν από β και να γράψουμε το γράμμα Β,β. Παρακολουθούμε και το εκπαιδευτικό βίντεο με το Βιολιστή  » Διαβάστε περισσότερα