Επανάληψη στους αριθμούς

Εάν έχουμε τη δυνατότητα εκτυπώνουμε τις εργασίες διαφορετικά με τη φαντασία μας δημιουργούμε ανάλογες εργασίες ώστε να θυμηθούμε τους αριθμούς. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν  πιο εύκολα αλλά και οι υπόλοιποι μπορούν να αριθμήσουν όπως κάναμε και στο σχολείο μας για παράδειγμα κάθε πρωί μετρώντας τα άλλα παιδιά , τα χέρια τους , τα

 » Διαβάστε περισσότερα