ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΡΤΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

Το Α,α του αστεριού αλλά και του Αρλεκίνου

Φεβ 202023

Το Α,α του αστεριού αλλά και του Αρλεκίνου

Δραστηριότητες για την κατάκτηση της φωνής Α,α

(φωνολογική ενημερότητα και οπτική αναγνώριση και εντοπισμός)

Αφόρμηση :

Στη θεματική για τα Χριστούγεννα με αφορμή  το θεατρικό «Ένα αστέρι μια ευχή» βρίσκουμε τη λέξη αστέρι.Επίσης επαναλαμβάνουμε κάποιες δραστηριότητες με αφορμή την ιστορία του Αρλεκίνου τις απόκριες.

Ενδεικτικές δραστηριότητες:

Εκμαιεύουμε τη πρόταση :  Ο Αρλεκίνος είναι χαρούμενος

Παίζουμε αρχικά το παιγνίδι της ξεχασμένης λέξης .

Απομονώνουμε την λέξη αρλεκίνος . Χωρίζουμε τη λέξη Αρλεκίνος σε συλλαβές και τις μετράμε χτυπώντας παλαμάκια: Α-ρλε-κί-νος.Μετά εντοπίζουμε τη φωνή   α. Τα παιδιά λένε : Το Α,α της Άρτεμης  και του Αλέξανδρου.Άλλα, εντοπίζουν το α στο όνομά τους.

Οπτική αναγνώριση-εντοπισμός

Στον πίνακα υπάρχουν λέξεις που περιέχουν το  α. Το εντοπίζουμε  και το κυκλώνουμε όπου υπάρχει.

Γράφουμε το Α,α στον πίνακα ,με τη σωστή φορά.

Παιγνίδι : Το ποταμάκι.Στην μοκέτα έχουμε το γνωστό  ποταμάκι και μέσα έχει  «πέτρες».Στις «πέτρες» είναι γραμμένα διάφορα γράμματα (Α,α-Ο,ο-Ε,ε ).Περνάμε το ποταμάκι από την μία άκρη στην άλλη,πατώντας μόνο πάνω στις  «πέτρες» του Α,α.

Στη συνέχεια τα παιδιά ζητήσανε να περάσουν το ποταμάκι σε ζευγάρια!!! Είναι εξοικειωμένα με το παιγνίδι και θεωρήσανε αυτονόητο (!!!)να αυξήσουν το βαθμό δυσκολίας!!! Περνάνε λοιπόν το ποταμάκι σε ζευγάρια,πατώντας ο ένας στο γράμμα π.χ. Α,α  και ο άλλος στο Ο,ο…..

Φωνολογική ενημερότητα:

Βρίσκουμε λέξεις που αρχίζουν από Α,α προφορικά.Τα παιδιά λένε αρκετές  όπως Αλέξανδρος,Αρτεμις,αυτοκίνητο,αρκούδα…

Παιγνίδι με καρτέλες του Α,α.Όλοι κρατάνε καρτέλες με το Α,α.Σηκώνουμε την καρτέλα  ,όταν η λέξη που ακούμε αρχίζει από α .π.χ. αυτοκίνητο,αρκούδα,αβγό…

Δεν μπερδευόμαστε όταν ακούμε λέξεις ,όπως: πατάτα,πόρτα…..

Τώρα δίνουμε και τις καρτέλες με το Ο,ο.Όταν λέμε λέξη από Ο  ή από Α σηκώνουμε την αντίστοιχη καρτέλα .Αν η λέξη δεν αρχίζει από αυτές τις φωνούλες δεν σηκώνουμε καμία καρτέλα….

Δεν μπερδευόμαστε καθόλου!!! Γι΄αυτό προσθέτουμε και το Ε,ε.

Παιγνίδι με εικόνες:

Τώρα τοποθετούμε εικόνες στο πάτωμα.Τα παιδιά θα πρέπει να μαζέψουν αυτές  που το όνομά τους αρχίζει από Α,α.

 

Οι ομάδες του Α,α

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και επιλέγουν όποιο υλικό νομίζουν για να το  φτιάξουν .Αφού συζητήσουν ,(συνεργασία-αποδοχή του άλλου)κάνουν τις σχετικές διορθώσεις(αυτοαξιολόγηση του έργου τους) και ολοκληρώσουν, παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους στην ολομέλεια.(ενίσχυση αυτοεκτίμησης)

Η ομάδα της πλαστελίνης.Την επέλεξαν η Φαίη,ο Νίκος.ο Φώτης,και ο Αλέξανδρος.

Η ομάδα με τα τουβλάκια.Συμμετέχουν ο Σωκράτης, η Άρτεμις και ο Γιάννης.

Η ομάδα με τα πινέλα.Η Έλενα,η Εβελίνα και η Δέσποινα σκεφτήκαν να φτιάξουν το Α με χρώματα .

Η ομάδα με τα αυτοκινητάκια.Ο Θέμης ,ο Θοδωρής και η Έλενα Χ θα προσπαθήσουν να φτιάξουν το μικρό α .

Τα παιδιά είπαν πως τους άρεσε πολύ η δραστηριότητα ,δεν δυσκολευτήκανε καθόλου και μάθανε το Α το μεγάλο και το μικρό.

Φτιάξαμε το Α του Αρλεκίνου

Φύλλα αξιολόγησης και ανατροφοδότησης

Κυρίως στα νήπια δώσαμε κάποια φύλλα εργασίας ,όπως:

Στη γωνιά των εικαστικών -αυθόρμητες δημιουργίες με τέμπερες.

 

Το Ο,ο της ομπρέλας

Φεβ 20208

Το Ο,ο της ομπρέλας

Δραστηριότητες για την κατάκτηση της φωνής Ο.ο

(φωνολογική ενημερότητα και οπτική αναγνώριση και εντοπισμός)

Αφόρμηση :

Στη θεματική για το Φθινόπωρο,από το αίνιγμα της ομπρέλας,βρίσκουμε τη λέξη –απάντηση στο αίνιγμα, Ομπρέλα .Εντοπίζουμε και απομονώνουμε τη φωνή Ο,ο. Μας είναι γνώριμο,μιας και το θυμόμαστε από το ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου.

Το Φθινόπωρο σαν έρθει                                        

στο χεράκι την κρατώ

όποτε γεμίζουν γκρίζα

σύννεφα τον ουρανό.

Την ανοίγω όταν βρέχει

και έχει ο ήλιος πια χαθεί

και την κλείνω όταν λάμπει

και φωτίζει όλη τη γη.

 Τι είναι;       η ομπρέλα

Φωνολογική ενημερότητα:

Βρίσκουμε λέξεις που αρχίζουν από Ο,ο(προφορικά).Τα παιδιά : ομπρέλα,όνειρα,οδοστρωτήρας…

Βρίσκουμε λέξεις που τελειώνουν  σε Ο,ο (προφορικά και κυρίως με τα νήπια),όπως : άλογο,φθινόπωρο,ψυγείο,σχολείο….

Παιγνίδι με καρτέλες του Ο,ο.

Είμαστε στην παρεούλα.Κάθε παιδί κρατά την καρτέλα του Ο,ο.

Λέμε λέξεις που αρχίζουν ή όχι από το Ο,ο.Σηκώνουν την καρτέλα όταν εντοπίζουν λέξη από το φωνήεν.

Τώρα δυσκολεύουμε λίγο το παιγνίδι .Έχουμε ήδη μάθει το Ε,ε,της ελιάς. Έτσι δίνουμε στα παιδιά να κρατάνε και την καρτέλα του Ε,ε.

Οπτική αναγνώριση –εντοπισμός

Στον πίνακα υπάρχουν λέξεις που περιέχουν το Ο,ο.Το εντοπίζουμε και το κυκλώνουμε.

Το ποταμάκι με το Ο,ο

Περνώ το ποταμάκι πατώντας μόνο στις πέτρες  του Ο.Μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες που είχαμε κάνει για το Ε,ε   εδώ.

Ενδεικτικά και κάποια φύλλα εργασίας που δοθήκαν σε νήπια.

 

 

 

Το γράμμα Ε,ε

Φεβ 20203

Στο νηπιαγωγείο οργανώνουμε δραστηριότητες με στόχο τη φωνολογική ενημερότητα.

Οι λειτουργίες της γραφής και της ανάγνωσης απαιτούν από το παιδί, μεταξύ άλλων, να έχει αναπτυγμένη φωνολογική ενημερότητα. Η φωνολογική ενημερότητα ή φωνολογική συνειδητότητα σχετίζεται α) με την ικανότητα του παιδιού να αναγνωρίζει τους ήχους του προφορικού λόγου και να τους ταυτίζει με τα αντίστοιχα γραπτά σύμβολα του γραπτού λόγου (αντιστοίχιση γραφημάτων-φωνημάτων) και β) με την ικανότητα του παιδιού να συνειδητοποιεί και να αναγνωρίζει ότι ο λόγος αποτελείται από προτάσεις, οι προτάσεις από λέξεις, οι λέξεις από συλλαβές και οι συλλαβές από φθόγγους.

Δραστηριότητες για την εκμάθηση-κατάκτηση της φωνής Ε,ε.

(οπτική αναγνώριση-εντοπισμός και φωνολογική ενημερότητα)

Αφόρμηση:

Μέσα από την θεματική ενότητα για την ελιά μας δόθηκε η ευκαιρία να διηγηθούμε την ιστορία των θρησκευτικών της προσευχής του Χριστού στο όρος των ελαιών.

Εκμαιεύσαμε την πρόταση: «Η ελιά είναι ευλογημένη»

Παίζουμε αρχικά το παιγνίδι της ξεχασμένης λέξης .

Απομονώνουμε την λέξη ελιά…και μετά εντοπίζουμε τη φωνή   ε.Κάποια παιδιά λένε : Το Ε,ε της Έλενας.Άλλα, εντοπίζουν το ε στο όνομά τους.

  Οπτική αναγνώριση-εντοπισμός

Στον πίνακα υπάρχουν λέξεις που περιέχουν το  ε. Το εντοπίζουμε  και το κυκλώνουμε όπου υπάρχει.

Γράφουμε το ε στον πίνακα ,με τη σωστή φορά.(Όταν γίνει ο αριθμός 3 θα γίνουν  επιπλέον δραστηριότητες για την κατεύθυνση -φορά της γραφής του γράμματος και του αριθμού)

Παιγνίδι : Το ποταμάκι.Στην μοκέτα έχουμε το ποταμάκι και μέσα έχει  «πέτρες».Στις «πέτρες» είναι γραμμένα διάφορα γράμματα.Περνάμε το ποταμάκι από την μία άκρη στην άλλη,πατώντας μόνο τις  « πέτρες» του Ε,ε.

Φωνολογική ενημερότητα:

Βρίσκουμε λέξεις που αρχίζουν από Ε,ε προφορικά.Τα παιδιά λένε αρκετές  όπως ελιά,ελαιώνας ,Ελλάδα,ελάφι,ελέφαντας….

Παιγνίδι με καρτέλες του Ε,ε.

Όλοι κρατάνε καρτέλες με το Ε,ε.Σηκώνουμε την καρτέλα  ,όταν η λέξη που ακούμε αρχίζει από ε.π.χ. ελέφαντας,Ελλάδα,ελάφι,ελικόπτερο….

Δεν μπερδευόμαστε όταν ακούμε λέξεις ,όπως: πορτοκάλι,αρκούδα….

Παιγνίδι με εικόνες:

Τώρα τοποθετούμε εικόνες στο πάτωμα.Τα παιδιά θα πρέπει να μαζέψουν αυτές  που το όνομά τους αρχίζει από Ε, ε

Οι ομάδες του Ε,ε

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και επιλέγουν όποιο υλικό νομίζουν για να φτιάξουν το Ε,ε

Η ομάδα με τα βιβλία.Η Έλενα και ο Φώτης επιλέγουν να σχηματίσουν το Ε με τα βιβλία από τη γωνιά της βιβλιοθήκης.

Η ομάδα με τους μαρκαδόρους.Ο Θέμης και ο Νίκος προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν μαρκαδόρους από τη γωνιά των εικαστικών.

Η ομάδα με τα καρτελάκια από τις γωνιές.Ο Θοδωρής και ο Σωκράτης επίλεξαν τα καρτελάκια με τα ονόματα,χρειάστηκαν μια μικρή βοήθεια από τους φίλους τους,αλλά τελικά τα κατάφεραν.

Η ομάδα με τα τουβλάκια .Ο Γιώργος και η Άρτεμις δοκίμασαν με τουβλάκια από το οικοδομικό υλικό.

Η κάθε ομάδα παρουσιάζει το αποτέλεσμα στους  υπόλοιπους.

Τα παιδιά εντοπίζουν κάτι περίεργο.Αν αλλάξουν πλευρά που κοιτάζουν το Ε,αυτό γίνεται 3 !!!

Και τώρα το φτιάχνουμε με το σώμα μας!!! Μπορούμε;

Ναι!!!τα καταφέραμε!!!

Φύλλα αξιολόγησης και ανατροφοδότησης

Κυρίως στα νήπια δίνουμε κάποια φύλλα εργασίας ,όπως:

Με τον ίδιο τρόπο θα προσεγγίσουμε και τα υπόλοιπα φωνήεντα,το Ο,ο της ομπρέλας,το Α,α του αστεριού,το Ι,ι του ινδιάνου το Η,η του ήλιου.

 

Παιγνίδια με το όνομά μου

Φεβ 20203

Παιγνίδια με το όνομά μου

Κινητικό παιγνίδι :Βρίσκω το αρχικό μου

Τοποθετούμε καρτέλες με το αρχικό γράμμα των παιδιών στο χώρο.Με την μουσική κινούνται και παρατηρούν τα γράμματα.Όταν η μουσική σταματά, βρίσκουμε το αρχικό γράμμα από το όνομά μας.

Εκτυπώνουμε το αρχικό γράμμα κάθε παιδιού.Κόβουν και το διακοσμούν.

Συνθέτω το ονομά μου.Το ποταμάκι με τα ονόματά μας.Στο μπλε πανί τοποθετούμε τις  «πέτρες» με τα γράμματα από τα ονόματα των παιδιών.Το κάθε παιδί παίρνει την καρτέλα με το όνομά του (για βοήθεια) και συλλέγει τα γράμματα που υπάρχουν στο όνομά του.Στη συνέχεια το συνθέτει.

Παίζω με το όνομά μου 

Φτιάχνουμε καρτέλες σε χαρτόνι με το όνομα του κάθε παιδιού.Σε μανταλάκια γράφουμε τα γράμματα.Καλούνται να αντιστοιχίσουν τα μανταλάκια ,ώστε να φτιάξουν το όνομά τους.

Κυρία να το κάνουμε πιο δύσκολο;;!!! είπε κάποιος και οι άλλοι συμφωνήσαν.Βγάζουν όλα τα μανταλάκια από τις καρτέλες και ξεκινάνε από την αρχή.

Μάλιστα συνθέτουν όχι μόνο το όνομά τους ,αλλά και των φίλων τους!!!

Στη διάρκεια της χρονιάς δίνουμε διαφορετικά υλικά για να παίξουν με το όνομά τους,όπως καπάκια ,πλαστελίνη,κ,λ,π, Επίσης στη γωνιά της βιβλιοθήκης μπορούν να γράψουν σε μαυροπίνακα ή σε μαγνητικό πίνακα.

 

Ο Λίνος ο Λαγουδίνος επισκέπτεται την τάξη μας!

Μαΐ 20195

Ο Λίνος ο Λαγουδίνος επισκέπτεται την τάξη μας!!!

Ένα πρωϊνό ξαφνικά χτυπά η πόρτα.Δεν ήταν κανείς, όμως έξω από την πόρτα βρήκαμε μια μεγάλη σακούλα!!!

Παιδιά κοιτάξτε τι βρήκαμε έξω από την πόρτα!!!

Ποιος άραγε να μας την έφερε; Τα παιδιά ανοίγουν τη σακούλα με ενθουσιασμό και το περιεχόμενο…τα ξετρελαίνει.

-Κάποιος μας έφερε γλυκάκια!!! Και ένας λαγός με μεγάλα αφτιά!!!

-Κυρία κοίτα, ένα γράμμα,ποιός το έγραψε;διάβασέ το γρήγορα!!!

Διαβάζουμε το γράμμα στα παιδιά,που έχουν γουρλώσει τα μάτια και δεν πιστεύουν στ΄αυτιά τους.

Μ ε αφορμή την επίσκεψη του Λίνου του Λαγουδίνου οργανώνουμε τις παρακάτω δράσεις:

Δημιουργία κάρτας για το Πάσχα

(Εμπλεκόμενα πεδία: Περιβάλλον,γλώσσα,εικαστικά,μαθηματικά,ηλ.υπολογιστής)

Τα παιδιά επιλέγουν χαρτόνια κόβουν αβγά και συνθέτουν τις πασχαλινές τους κάρτες

1η δραστηριότητα 

Όσοι μπορούν γράφουν τις ευχές (αντιγραφή από πίνακα αναφοράς).

Αποφασίζουμε να ενδυναμώσουμε την δεξιότητα αυτή και να τη διαβαθμίσουμε όσον αφορά τον βαθμό δυσκολίας, με τις παρακάτω δράσεις και τη  βοήθεια του Λίνου του Λαγουδίνου

Το κυνήγι των λέξεων

Αφού διαβάσαμε το γράμμα τα παιδιά αμέσως πρότειναν να βοηθήσουν το Λίνο και να βγούμε να ψάξουμε .Επειδή επικράτησε αναστάτωση λόγω του ενθουσιασμού τους προτείναμε να χωριστούμε σε ομάδες ώστε να ψάξουμε καλύτερα.

Χωρισμός ομάδων

Μας βοήθησε ο Λίνος που είπε τι ευχές είχε γράψει και με τι χρώμα.Έτσι με το γνωστό μας τρόπο χωριστήκαμε σε 4 ομάδες (κόκκινη,πράσινη,μπλε ,κίτρινη).Η κάθε ομάδα ψάχνει τα γράμματα με το συγκεκριμένο χρώμα.

Μπαίνουμε στην τάξη και η κάθε ομάδα προσπαθεί να συνθέσει τη λέξη που βρήκε.(Υπάρχουν  αυτές τις μέρες αναρτημένες οι ευχές)

Οι 3 ομάδες με τις λέξεις καλό ,καλή ,πάσχα δεν δυσκολευτήκανε καθόλου στη σύνθεση και μαντέψαν τι έλεγε η λέξη τους.Κάποια δυσκολία συνάντησε η ομάδα με την λέξη Ανάσταση,που παρόλο που κατάλαβαν τι έλεγε χρειαστήκαν λίγη βοήθεια για να τη συνθέσουν,ήταν και περισσότερα τα άτομα (έξι) οπότε έπαιξε ρόλο στη συνεργασία.Φυσικά στο τέλος τα κατάφεραν !!!

Τα παιδιά εδώ είπαν πως πρέπει να ειδοποιήσουμε τον Λίνο τον  Λαγουδίνο πως βρήκαμε τα γράμματα,για να μην ψάχνει άδικα.Προτείναν δύο ιδέες και υλοποιήσαμε και τις δύο.

1η ιδέα  Να βγούμε έξω και να κρεμάσουμε τις λέξεις για να τις δει ο

Λίνος ο Λαγουδίνος

.Επειδή όμως είπε κάποιο παιδί πως νομίζει πως είδε τα αφτιά του Λίνου καταλάβανε πως μπορεί να  τριγυρίζει κάπου κοντά. Ετσι παίξαμε λίγο με τα γράμματα και φτιάξαμε τις ευχές ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ  ΚΑΛΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΗ

2η ιδέα Να κολλήσουμε τα γράμματα στα παράθυρα ώστε να τα δει ο Λίνος,αλλά να μη μας τα κλέψουν!!!

2η δραστηριότητα (διαβαθμισμένη)

Πλάθουμε τις ευχές με πλαστελίνη

3η δραστηριότητα (διαβαθμισμένης δυσκολίας για όσους ολοκλήρωσαν με επιτυχία την προηγούμενη)

Κόβουμε γράμματα από περιοδικά και συνθέτουμε τις ευχές

4η δραστηριότητα (διαβαθμισμένης δυσκολίας για όσους ολοκλήρωσαν με επιτυχία την προηγούμενη)

Στον υπολογιστή φτιάχνουμε κάρτα με το πρόγραμμα tuxpaint και  γράφουνε και τις ευχές και το όνομά τους.

Τέλος τα παιδιά προτείνανε να ζωγραφίσουνε για το Λίνο και να του αφήσουνε τις ζωγραφιές τους έξω ,όταν θα έρθει να τις βρει!!!

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Το αβγό που δεν ήθελε να γίνει κοτόπουλο

Απρ 201930

Το αβγό που δεν ήθελε να γίνει κοτόπουλο

Άλλο ένα παραμύθι που επεξεργαστήκαμε στο πλαίσιο του προγράμματος «Με μια αγκαλιά παραμύθια» και της θεματικής ενότητας για το Πάσχα,ήταν Το αβγό που δεν ήθελε να γίνει κοτόπουλο.

Ένα αυγουλάκι διαφορετικό αλλά και συνάμα θαρραλέο!!! Γεννήθηκε γαλάζιο με ροζ βούλες, ένα αυγό αλλιώτικο από τα άλλα.

Δεν πτοήθηκε από τη διαφορετικότητα του και προτίμησε να αφήσει πίσω του την ασφάλεια  του σπιτιού και της οικογένειάς του ,για να ψάξει για ένα μέρος όπου η διαφορετικότητα του θα γινόταν αποδεκτή και όπου θα ήταν πραγματικά ευτυχισμένο!!! Έζησε μια μικρή περιπέτεια μέχρι να βρει το δικό του παράδεισο. Είναι το αυγό που δε ήθελε να γίνει κοτόπουλο!

Ομαδική εργασία: «Το αβγουλολιβάδι»,ένας μαγικός ,ονειρεμένος τόπος όπου εκεί όλα τα «διαφορετικά» αβγά ζούνε ευτυχισμένα αποδεχόμενα το ένα την διαφορετικότητα του άλλου.

Ζωγραφίζουμε ότι μας άρεσε από την ιστορία

Κόψαμε και διακοσμήσαμε τα δικά μας διαφορετικά και μοναδικά αβγά.Τα παιδιά είπαν τι θα κάνανε αν ήταν στη θέση του γαλάζιου  με ρόζ βούλες αβγού που δεν ήθελε να γίνει κοτόπουλο.

Φτιάχνουμε αβγά διαφορετικού μεγέθους,γαλάζια με ροζ βούλες,τα κόβουμε ,τα ζωγραφίζουμε, τα πλαστικοποιούμε και τα βάζουμε στη σειρά,από το μεγαλύτερο στο μικρότερο και αντίστροφα(μαθηματικά)

 

Επίσκεψη παραμυθούς

Απρ 20197

Επίσκεψη παραμυθούς-Σχολική δράση

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου προσκαλέσαμε στο νηπιαγωγείο μας την αφηγήτρια Κα Μαρία Μαχαίρα και τον Κο Αντώνη Καρασταμάτη.

Η Μαρία Μαχαίρα είναι μια αφηγήτρια λαϊκών παραμυθιών, μια παραμυθού. Συνοιδοπόρος της σε αυτό το «ταξίδι» είναι ο εικαστικός και τραγουδοποιός Αντώνης Καρασταμάτης. Οι δύο τους κάνουν μικρές παραστάσεις και ταξιδεύουν μικρούς και μεγάλους στον υπέροχο κόσμο των παραμυθιών.

Τους υποδεχτήκαμε στο νηπιαγωγείο και μας ταξιδέψανε με τον  τρόπο που αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά στο μαγικό κόσμο του παραμυθιού και της μουσικής.

Τη δράση αυτή προγραμματίσαμε σε συνεργασία με το δημοτικό (Α΄και Β΄τάξη).

Ευχαριστούμε θερμά την Κα Μαρία Μαχαίρα και τον Κο Αντώνη Καρασταμάτη για τις υπέροχες ιστορίες που μοιραστήκανε μαζί μας.

Τα παιδιά είπαν:

Μου άρεσαν οι διαφορετικές φωνές,που έκανε η Κα Μαρία.(όπως έκανε την αλεπού ή τον κόκορα)(Ντίνος,Κωνσταντίνος Ζ,Γεωργία, Θοδωρής,Φώτης)

Μου άρεσε το παραμύθι με τον ποντικό και τον τρυποφράχτη (Παναγιώτης,Χρήστος Γείτ,)

Μου άρεσε το παραμύθι εκεί με τον κόκορα που έλεγε…μπάρμπα!!!(Χάρης)

Μου άρεσαν πολύ τα παραμύθια.(Μιλτιάδης),και εκεί που είπε ο κότσιφας να κάνει την αλεπού να κλάψει(Ελένη ) και φάγανε τα σκυλιά την ουρά της (Κωνσταντίνος Σ)

Μου άρεσε η μουσική (Χριστίνα) και τα μουσικά όργανα  (Χρήστος Γιάν,Νεκτάριος, Αλέξανδρος) ,η κιθάρα(Νίκος,Σωκράτης)και η μουσική κουρτίνα(Σύλβια,Εβελίνα)

Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι

Απρ 20192

Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι

Σχολική δράση

Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλαναγνωσίας «Με μια αγκαλιά παραμύθια» , προσκαλέσαμε τον Κο Χρίστο Παπαγεωργίου υπεύθυνο εκπ/κων θεμάτων ,στο νηπιαγωγείο μας .Σκοπός της δράσης να δουλέψουμε πάνω στο παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά (με μια διασκευή του Κ. Χρίστου Παπαγεωργίου), να γνωριστούμε , να αφηγηθούμε ,να δημιουργήσουμε ,να εκφραστούμε, να παίξουμε ,να χαρούμε.

Γνωριμία με την ομάδα

Παιγνίδι γνωριμίας με τα ονόματά μας.

Αμέσως μετά ζέσταμα του σώματός μας και δέσιμο της ομάδας.

Με το τραγούδι «καλημέρα τι κάνεις;» κινούμαστε στο χώρο.

Στη συνέχεια δίνουμε παραγγέλματα.Όταν χτυπήσουμε το ταμπουρίνο τον φίλο μας θέλουμε να συναντήσουμε ,με χειραψία να τον χαιρετήσουμε.

Έπειτα επαφή επιδιώκουμε το ντέφι σαν  χτυπήσει,με τα μέρη του σώματος μας,(όπως  παλάμη με παλάμη, πλάτη με πλάτη,γόνατο με γόνατο) ο ένας τον άλλον να αγκαλιάσει,να χαιρετήσει….

Ο Κος Χρίστος παρουσιάζει στην ομάδα ένα μουσικό όργανο,το ακορντεόν.Τα παιδιά ενθουσιάζονται και τραγουδάμε αγαπημένα μας τραγούδια με τη συνοδεία του μουσικού οργάνου.

Ερχόμαστε στην παρεούλα για να ξεκινήσει η αφήγηση.Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη,δώστης κλώτσο να γυρίσει παραμύθι ν΄αρχινήσει………

Μια φορά κι ένα καιρό σε μία  χώρα μακρινή ζούσε  ένα κοριτσάκι η Μαριάννα.Είχε και δύο δίδυμα αδέλφια το Θάνο και τον Φάνη.

Είναι χειμώνας, πρωί. Η Μαριάννα παίζει στην πλατεία με τα άλλα παιδιά χιονοπόλεμο.Εκεί υπάρχει ένα μαρμάρινο άγαλμα.Πατήστε πάνω στον τίτλο για να το ακούσετε.

Είμαι ένα σύμβολο (Το τραγούδι του αγάλματος)
Από το cd «Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι»,
Μουσική: Νότης Μαυρουδής, Στίχοι: Ευγένιου Τριβιζά, 1995

Είμαι ένα σύμβολο παλιό κουρασμένο,
σφιχτά δεμένο.
Πόνο δε νιώθω, δεν υποφέρω
δε νιώθω πόθο ελπίδα δε ξέρω.
Τώρα δε νιώθω, δεν υποφέρω,
δε νιώθω πόθο, ελπίδα δε ξέρω.

Καρδιά δε μου έφταιξε του γλύπτη η σμίλη,
ούτε χαμόγελο να σκάει στα χείλη.
Μήνες και χρόνια πίσω τα αφήνω,
δε γνώρισα γέλιο δάκρυ δε χύνω.

Δεν έχω φίλο, σύντροφο, ταίρι,
χέρι δεν άγγιξε το κρύο μου χέρι.
Γύρω μου κόσμος φωνές φασαρία
και αναπολώ την παλιά ιστορία.

Ζω με αναμνήσεις θολές ξεχασμένες,
στα βάθη μιας δύσης για πάντα σβησμένες.
Πιστός στο καθήκον και ναι υπομένω
πέτρινη μοίρα, πικρό πεπρωμένο.

Η Μαριάννα φτιάχνει το χιονάνθρωπο  και του ζητάει να μη λιώσει ποτέ.Του βάζει το μπαστούνι που πήρε από τον μπαμπά της το δήμαρχο,πέντε κουκουνάρια για κουμπιά και του χάρισε και το δακτυλίδι της με τις γαλάζιες πέτρες. Ο Τουρτούρι ,αυτό είναι το όνομά του της υπόσχεται πως θα κάνει αυτό που του ζητάει .Δεν θα λιώσει ποτέ.Το άγαλμα του λέει πως αυτό δεν είναι δυνατόν και μόλις βγει ο ήλιος θα λιώσει .Όμως έρχεται σαν από μηχανής θεός η χιονονιφάδα.Ψιθυρίζει στον Τουρτούρι πως αν έχει πίστη όλα μπορούν να γίνουν.Μπορεί να πάει στον Β.πόλο έκεί δεν θα λιώσει ποτέ.Θα τον ακολουθήσει για να τον βοηθάει…το ταξίδι είναι μακρινό,επικίνδυνο γεμάτο εχθρούς…

Μα που πήγε το μπαστούνι

Από το cd «Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι»,
Μουσική: Νότης Μαυρουδής, Στίχοι: Ευγένιου Τριβιζά, 1995

Μα που πήγε, μα πού πήγε, μα που πήγε το μπαστούνι
που να το ‘χω βάλει, που να το ‘χω κρύψει,
που να πήγε πάλι, αν το χάσω θα μου στρίψει

Δεν το βρίσκω στο πατάρι, στο σεντούκι, στο συρτάρι
δεν το βρίσκω στην κουζίνα, ούτε πίσω απ’ την κουρτίνα
τρέχω, ψάχνω όλη μέρα, μήπως είναι στη μπανιέρα
γίναμε όλοι άνω κάτω, το μπαστούνι μου φευγάτο.

Δεν το βρίσκω στο ψυγείο, στη ντουλάπα, στο γραφείο
δεν το βρίσκω στο βρακί μου, ούτε κάτω απ’ το χαλί μου
Μα που πήγε, μα πού πήγε, μα που πήγε το μπαστούνι!

Φέρτε χιόνι, χιόνι αφράτο
Από το cd «Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι»,
Μουσική: Νότης Μαυρουδής, Στίχοι: Ευγένιου Τριβιζά, 1995

Φέρτε χιόνι, χιόνι αφράτο,
φτιάχνουμε άνθρωπο χιονάτο
Λίγο χιόνι, χιόνι ακόμα,
ένα χαμόγελο ένα στόμα.

Ένα μπαστούνι να κρατάει,
ένα καπέλο να φοράει
φέρτε χιόνι και άλλο χιόνι,
ο χιονάνθρωπος τελειώνει.

Δυο κουμπιά από κουκούτσια,
δε χρειάζεται παπούτσια
ένα κάτασπρο μουστάκι,
να’ το το χιονανθρωπάκι.

Φέρτε χιόνι και άλλο χιόνι,

κοίταξε πώς καμαρώνει
και άλλο χιόνι, χιόνι αφράτο,
φίλο κάναμε χιονάτο.

Ενδεικτικές φωτογραφίες από την δράση

Η αστυνομία και οι πυροσβέστες κυνηγάνε τον Τουρτούρι

Η μαγική ομπρέλα θα σώσει τον Τουρτούρι από τον χρυσό εχθρό(τον ήλιο)

Θέλω το καλό σου

Από το cd «Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι»,
Μουσική: Νότης Μαυρουδής, Στίχοι: Ευγένιου Τριβιζά, 1995

Θέλω το καλό σου
φίλο έχε με πιστό σου
τη ζωή σου εγώ θα φτιάξω
ριζικό θα σου αλλάξω.

Έλα να στη δώσω έλα
την πολύχρωμη ομπρέλα.
Θέλω το καλό σου
φίλο έχε με πιστό σου

κάτω απ’ την ομπρέλα θα ‘σαι
ήλιο πια δε θα φοβάσαι!
Έλα να στη δώσω έλα
την πολύχρωμη ομπρέλα.

Θέλω το καλό σου
φίλο έχει με πιστό σου
όνειρα τρελά πουλάω
μόνο σ’ όποιον αγαπάω!

Έλα να στη δώσω έλα
την πολύχρωμη ομπρέλα.

Καταφέρνει να γλυτώσει από τους λασπανθρώπους που σκοπό τους είχαν να τον βρωμίσουν ,να τον γεμίσουν λάσπες.

Το τραγούδι των λασπανθρώπων
Από το cd «Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι»,
Μουσική: Νότης Μαυρουδής, Στίχοι: Ευγένιου Τριβιζά, 1995

Μας αρέσει η βρώμα, μας αρέσει η γλίτσα.
Όχι, όχι στο νερό, ούτε μια σταλίτσα.
Μας αρέσει η λίγδα, μας αρέσει η λέρα.
Το σαπούνι μακριά, δυσωδία πέρα ως πέρα.

Λάσπη θέλουμε πηχτή,
λάσπη γλιστερή,
Λάσπη, λάσπη νερουλή,
λάσπη, λάσπη βρωμερή

Λάσπη θέλουμε πηχτή,
λάσπη βρωμερή,
Λάσπη, λάσπη νερουλή,
λάσπη γλιστερή
Λάσπη, λάσπη νερουλή,
λάσπη βρωμερή,
Λάσπη θέλουμε πηχτή,
λάσπη γλιστερή
Λάσπη θέλουμε πηχτή,
λάσπη γλιστερή,
Λάσπη, λάσπη γλιστερή,
λάσπη, λάσπη νερουλή,
λάσπη βρωμερή,

Λάσπη…Λάσπη…Μας αρέσει η σαπίλα,
μας αρέσει η έχτρα
Μας αρέσουν οι βόθροι, την ασπρίλα ξέχνα
Μας αρέσει η λίγδα, μας αρέσει η λέρα.
Το σαπούνι μακριά, δυσωδία πέρα ως πέρα.

Μετά από πολλές δυσκολίες καταφέρνει να φτάσει στον Βόρειο Πόλο. Σκεφτόμαστε πως όποιος επιμένει νικά.

Χωριζόμαστε τώρα σε ομάδες και με πινέλα και τέμπερες ζωγραφίζουμε τον αγαπημένο μας Τουρτούρι.

Στην ολομέλεια παρουσιάζει η κάθε ομάδα το έργο της.

Σε ένα σημείο της αφήγησης η Μαριάννα αρρωσταίνει.Τι κάνουμε όταν αρρωσταίνουμε,για να γίνουμε γρήγορα καλά; τα παιδιά είπαν πως παίρνουμε τα φάρμακά μας ,τρώμε σουπίτσες και πίνουμ φρέσκο χυμό πορτοκάλι.Και εμείς λοιπόν για να δυναμώσουμε πίνουμε το φρέσκο μας χυμό .

Κάπου εδώ η δράση  μας ολοκληρώθηκε.

Ευχαριστούμε θερμά τον Κο Χρίστο Παπαγεωργίου για τον χρόνο που διέθεσε και την πολύ όμορφη δράση φιλαναγνωσίας που μοιράστηκε μαζί μας.

Τα παιδιά είπαν για την παραπάνω δράση:

  • Μου άρεσε που ζωγραφίσαμε τους χιονάνθρωπους (Χάρης,Ντίνος, ΚωνσταντίνοςΖ) και που ανακατέψαμε τα χρώματα(Μιλτιάδης)
  • Μου άρεσε που χορέψαμε(Σύλβια,Θοδωρής,Ελένη)
  • Μου άρεσε που ο Κος Χρίστος έκανε τον πυροσβέστη(Χρήστος Γιάν)
  • Το όργανο που έπαιξε ο Κος Χρίστος,το …κορντεόν  (Γεωργία,Χριστίνα)
  • Μου άρεσε που χόρεψα με το Χάρη (Εβελίνα)
  • Που είπαμε το παραμύθι (Νίκος) και που παίξαμε παιγνίδια (Παναγιώτης,Χρήστος Γείτ)
  • Που παίξαμε στους λασπανθρώπους(Νεκτάριος,Κωνσταντίνος Σ)
  • Μου άρεσε που ήπιαμε χυμό(Αλέξανδρος,Σωκράτης)
  • Μου άρεσε που χορέψαμε και μπήκαμε κάτω από τις ομπρέλες και που ο Κος Χρίστος μπέρδευε τα ονόματά μας (Φώτης)

Κύριε Χρίστο σας ευχαριστούμε πολύ,μας άρεσαν όλα όσα κάναμε και θέλουμε να ξανάρθετε πάλι.

Η Κυρά Καλή ,οι 12 μήνες και ο κύκλος του χρόνου (Β΄μέρος)

Μαρ 201917

Η Κυρά Καλή, οι 12 μήνες και ο κύκλος του χρόνου (Β΄μέρος)

Με αφορμή λοιπόν το παραμύθι της κυράς καλής ασχοληθήκαμε με τον κύκλο του χρόνου και την εναλλαγή των εποχών.Εποπτικό υλικό που χρησιμοποιήσαμε όταν δουλέψαμε τον κύκλο του χρόνου.(Το υλικό το πήραμε  από το διαδίκτυο).

Το φθινόπωρο είχε γίνει αναφορά στα χαρακτηριστικά της εποχής καθώς και όταν μπήκε ο χειμώνας.Θυμηθήκαμε πληροφορίες  και χαρακτηριστικά των εποχών και για άνοιξη, καλοκαίρι,με την βοήθεια του εποπτικού υλικού μας και των εμπειριών των παιδιών.

Δώσαμε 4 χαρακτηριστικές εικόνες από τις εποχές και τις αντίστοιχες λέξεις.Λόγω του ότι είχαν προηγηθεί οι δραστηριότητες με τις δοκιμασίες της κυρά κακής, κατάφεραν να τις  αντιστοιχίσουν χωρίς καμία δυσκολία.

Μοτίβο με τις εποχές

Έχουμε εκτυπώσει 4 χαρακτηριστικές εικόνες των εποχών αρκετές φορές.Ζητάμε από τα παιδιά να επιλέξουν μια εικόνα (όποια θέλουν ).Μας λένε ποιά εποχή δείχνει.Στη συνέχεια ζητάμε να βάλουν στη σειρά τις υπόλοιπες εικόνες εποχές (μοτίβο).

Το δέντρο των εποχών 

Χρησιμοποιούμε το δέντρο των μαθηματικών και υλικό που ταιριάζει σε κάθε εποχή(φθινόπωρο-φύλλα,χειμώνας-χιονονιφάδες,άνοιξη -λουλούδια ,καλοκαίρι-κεράσια)

Ζωγραφίζουμε τις 4 εποχές.( φύλλο εξιολόγησης).Κάποιοι επηρεασμένοι από το σπίτι της κυρά κακής χρησιμοποιήσανε χρώματα για τις εποχές.

και το δέντρο των εποχών

Αρχικό γράμμα και λέξη

Αυτοσχέδια ποιήματα για φθινόπωρο και χειμώνα

Δραματοποίηση «οι 4 εποχές «

Προετοιμασία.Κόβουνε λωρίδες και γράφουνε τα ονόματα των μηνών -εποχών.Επιλέγουν τι θα κρατά ο κάθε μήνας και ποιό ρόλο  θα πάρουν.

Δραματοποίηση

Ακούγεται μουσική του Vivaldi (από 4 εποχές)

Μπαίνει το φθινόπωρο με τους μήνες :Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβριο.Χορεύουν και ο κάθε μήνας μιλάει για τον εαυτό του.

Ακολουθεί ο χειμώνας με τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο -Φεβρουάριο.Χορεύουν και ο κάθε μήνας μιλάει για τον εαυτό του.

Τέλος μας επισκέπτονται η άνοιξη -καλοκαίρι χωρίς τα παιδιά τους(λόγω έλλειψης μαθητών).Οι ίδιοι είπαν πως τα παιδιά τους αργούν να έρθουν ακόμα και μας μίλησαν για την εποχή τους

Στο τέλος χορεύουμε όλοι μαζί!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Κυρά Καλή και οι 12 μήνες ( Α΄μέρος)

Μαρ 201917

Η Κυρά Καλή και οι 12 μήνες

Άλλο ένα παραμύθι που επεξεργαστήκαμε στο πλαίσιο του προγράμματος φιλαναγνωσίας «Με μια αγκαλιά παραμύθια» και του σχεδίου μαθήματος : «Οι εποχές του χρόνου» είναι η κυρά καλή και οι 12 μήνες .Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ

 

Διαβάσαμε το παραμύθι ,Η Κυρά Καλή και οι 12 μήνες.Ζωγραφίζουμε ότι μας άρεσε.

Συνεχίσαμε την επόμενη μέρα με μια πειραγμένη συνέχεια (ιδέα από το διαδίκτυο) για το πάθημα της Κυρά Κακής.Όταν λοιπόν η κυρά κακή κατάλαβε το λάθος της ζήτησε ΣΥΓΝΩΜΗ από τους 12 μήνες ,οι οποίοι της βάλανε 3 δοκιμασίες για να πειστούν πως μετάνιωσε.Η κυρά κακή που δεν ήξερε γράμματα ζήτησε τη βοήθεια της κυρά καλής .Αυτή της είπε πως στο νηπιαγωγείο μας τα παιδιά μπορούν να τη βοηθήσουν!!!Έτσι κι εμείς αναλάβαμε δράση.

Οι δοκιμασίες της κυρά κακής

1η δοκιμασία.Της ζήτησαν να βάλει στη σειρά τους 12 μήνες και να βρει η καημένη κυρά κακή λέξεις που αρχίζουν από τα αρχικά των 12 μηνών .Βάλαμε στη σειρά τα ονόματα και τα παιδιά ψάχνανε το αντίστοιχο καρτελάκι με το όνομα του κάθε μήνα.(Αναγνώριση λέξεων -φωνολογική ενημερότητα).

Στη συνέχεια δώσαμε εικόνες και τα παιδιά καλούνται να βάλουν δίπλα από κάθε μήνα την εικόνα που αρχίζει από το ίδιο γράμμα.Πχ Ιανουάριος-ιπποπόταμος…

2η δοκιμασία. Να βάλει στα σπιτάκια -εποχές τους 3 μήνες με τη βοήθεια του αρχικού γράμματος .Τα σπιτάκια τα έχουμε πάρει από εδώ

Τα παιδιά αρχικά τοποθετούν στα σπιτάκια εικόνες που συνδέονται με την κάθε εποχή (λογική σκέψη-ενίσχυση προφορικού λόγου-ανθρωπογενές περιβάλλον)και στη συνέχεια τους 3 μήνες με οδηγό το αρχικό γράμμα.(φωνολογική ενημερότητα).

3η δοκιμασία:Να ετοιμάσει ένα σπίτι με 4 δωμάτια για να μένουν οι μήνες!!!ΦΥΣΙΚΆ τα παιδιά τη βοηθήσανε ,χωριστήκαμε σε ομάδες .Φτιάξανε με τέμπερες 2 σπιτάκια και επιλέξανε ποιό θα χρησιμοποιήσουν.Ζωγραφίσανε και τους μήνες που θα μπούνε σε κάθε δωμάτιο.

Να το αποτέλεσμα!!!

Όταν η κυρά κακή ξανασυνάντησε τους 12 μήνες …μαντέψτε τι έγινε;; της δώσανε ένα σακούλι με …φλουριά!!!Από τότε η κυρά κακή έγινε κι αυτή καλή (συμπέρασμα των παιδιών)

« Παλιότερα άρθρα

ΑρχείοTop
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων