Εσωτερική αξιολόγηση

Ανάρτηση αποτελεσμάτων εσωτερικής αξιολόγησης  της σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2020-2021Λήψη αρχείου