2022-2023

Τη σχολική χρονιά 2022-2023, το Β΄τμήμα του Νηπιαγωγείου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα etwinning με τίτλο: «I believe I can»