2021-2022

 

Παρακάτω παρατίθεται ο Εγκεκριμένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 1ου Νηπιαγωγείου Αριδαίας για το σχολικό έτος 2021-2022.Λήψη αρχείου