Ενημέρωση για δωρεά μουσικών οργάνων και δράσεις Μουσικού Σχολείου Άρτας στο πλαίσιο της ημέρας μνήμης Ισραηλιτικής Κοινότητας Άρτας (Μάρτιος του 2023)

Ενημέρωση για δωρεά μουσικών οργάνων και δράσεις Μουσικού Σχολείου Άρτας στο πλαίσιο της ημέρας μνήμης Ισραηλιτικής Κοινότητας Άρτας  Ενημέρωση για δωρεά μουσικών οργάνων Η σχολική κοινότητα του Μουσικού Σχολείου Άρτας, …

Ενημέρωση για δωρεά μουσικών οργάνων και δράσεις Μουσικού Σχολείου Άρτας στο πλαίσιο της ημέρας μνήμης Ισραηλιτικής Κοινότητας Άρτας (Μάρτιος του 2023) Διάβασε περισσότερα