Τέταρτη συνάντηση Erasmus+ μαθητών και καθηγητών στη Nisa της Πορτογαλίας από 13- 20 Ιανουαρίου 2019.

Από τις 13 έως τις 20 Ιανουαρίου 2019 στη Nisa της Πορτογαλίας πραγματοποιήθηκε η τέταρτη συνάντηση μαθητών και καθηγητών των πέντε  σχολείων της Ευρώπης, που συνεργάζονται τα σχολικά έτη 2017-2018 …

Τέταρτη συνάντηση Erasmus+ μαθητών και καθηγητών στη Nisa της Πορτογαλίας από 13- 20 Ιανουαρίου 2019. Διάβασε περισσότερα