Μουσικό Ατελιέ με τους φοιτητές του Centre de Formation de Musiciens Intervenants en milieu scolaire του Πανεπιστηµίου του Poitiers στη Γαλλία

Μουσικό ατελιέ με τους φοιτητές του Centre de Formation de Musiciens Intervenants en milieuscolaire (CFMI) του Πανεπιστημίου του Poitiers στη Γαλλία Οι μαθητές του Γυμνασίου οργανώνονται σε ομάδες που θα περάσουν …

Διάβασε περισσότερα