Μένουμε Σπίτι Ανθίζουμε

Τα σχολεία είναι κλειστά λόγω κορωνοϊού εμείς όμως από τις πρώτες μέρες είμαστε κοντά στα παιδάκια μας με ευχάριστες, δημιουργικές δραστηριότητες!

Δραστηριότητες κοντά στα θέματα που θα δουλεύαμε αυτό τον καιρό στο σχολείο αλλά και χρήσιμο υλικό για ενδιαφέρουσα απασχόληση των νηπίων.

Βεβαίως το βιωματικό μάθημα και η αλληλεπίδραση  όπως γίνεται με την φυσική μας

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Μένουμε Σπίτι!!!! Παίζοντας Δημιουργικά Μαθαίνω με Χαρά

Ένας διαδικτυακός τροχός δραστηριοτήτων! Πατάς και…. παίζεις αυτό που θα τύχει! Με την μαμά και τον μπαμπά και τα αδερφάκια αν έχεις! Καλό παιχνίδι!!!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwheelofnames.com%2Fview%2Fel%2Fgdu-mnj%2F%3Ffbclid%3DIwAR1wEioLjAYJgvv9X04P9laINcvcufiLarPZvTUXzBm7rhYWviEY0uZ5K7U&h=AT2hEqf_5yIa-gZ6phr7y1SjM5-0ui8AIj-l1YSOvEh9raxJf1L89ssFTIG3udygLdPqbVXlzS8gGh5da6T9Uy52TPrZ9LQMqZvZJVe85kfoiD-nfDGktC4fWZehg6eIy0O3iq50jaHQnluf1uL9RA