Μένουμε Σπίτι!!!! Παίζοντας Δημιουργικά Μαθαίνω με Χαρά

Ένας διαδικτυακός τροχός δραστηριοτήτων! Πατάς και…. παίζεις αυτό που θα τύχει! Με την μαμά και τον μπαμπά και τα αδερφάκια αν έχεις! Καλό παιχνίδι!!!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwheelofnames.com%2Fview%2Fel%2Fgdu-mnj%2F%3Ffbclid%3DIwAR1wEioLjAYJgvv9X04P9laINcvcufiLarPZvTUXzBm7rhYWviEY0uZ5K7U&h=AT2hEqf_5yIa-gZ6phr7y1SjM5-0ui8AIj-l1YSOvEh9raxJf1L89ssFTIG3udygLdPqbVXlzS8gGh5da6T9Uy52TPrZ9LQMqZvZJVe85kfoiD-nfDGktC4fWZehg6eIy0O3iq50jaHQnluf1uL9RA

Αφήστε μια απάντηση