Επικοινωνία

Τηλέφωνο σχολείου:2373024450

e mail σχολείου:5nipmoud@sch.gr

Ιστοσελίδες:

https://blogs.sch.gr/5nipmoud/

http://mariamostaki.blogspot.com/