Feed
Άρθρα
Σχόλια

Στο πλαίσιο του ετήσιου σχεδιασμού των επιμορφωτικών δράσεων για τη Φυσική Αγωγή στο Νότιο Αιγαίο, η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Φυσικής Αγωγής, κ. Μαρία Μαχαιρίδου, η οποία έχει έδρα στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου και επιστημονική ευθύνη στο 1ο και το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, θα υλοποιήσει εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου [πρ. 20η (18-10-2019)/αποφ. 16ης Ολομέλειας 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου  Αιγαίου)]. Το πρόγραμμα έχει γενικό θέμα «Η Φυσική Αγωγή στο σχολικό περιβάλλον: Υγεία, Ευεξία, Κοινωνική Ανάπτυξη» και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία και με την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής (Ε.Α.Φ.Α.). Θα συνεργαστούν επίσης και οι Υπεύθυνοι/ες των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, κ. Λάζαρος Τσιομπάνης, της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, κ. Εύη Επισκόπου, και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, κ. Αντώνιος Παπαγεωργίου.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος θα είναι έξι (6) εβδομάδες, από τις 04 Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2019. Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής θα πρέπει να υπηρετούν ή να ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας ή/και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθούν συνολικά έξι (6) θεματικές ενότητες, οι οποίες θα διατεθούν με σύγχρονο τρόπο, σε εβδομαδιαία βάση και, συγκεκριμένα, κάθε Τετάρτη ή Πέμπτη από 19:00΄έως 21:00΄ [διάρκεια: δύο (2) ώρες έκαστη]. Οι εισηγητές/τριες των θεματικών ενοτήτων, μέλη της Ε.Α.Φ.Α., θα είναι διδάσκοντες Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π. Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, καθώς και εξειδικευμένοι/ες στον τομέα τους εκπαιδευτικοί και στελέχη Εκπαιδευτικών Φορέων.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε εβδομαδιαία θεματική ενότητα θα είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης παρακολούθησης. Κάθε επιμορφούμενος/η εκπαιδευτικός είναι δυνατόν να δηλώσει και να παρακολουθήσει μία ή/και περισσότερες από τις διαθέσιμες επιμορφωτικές ενότητες, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί παρακάτω.

Όλοι/ες οι επιμορφούμενοι/ες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης για το σύνολο των ωρών των θεματικών ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα κατατεθούν ψηφιακά κατά το διάστημα 23 έως 29 Οκτωβρίου 2019, μέσω του παρακάτω υπερσυνδέσμου:

https://forms.gle/xvcCk3sfbUtWjiv79

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση θα ενημερωθούν με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για την αποδοχή της συμμετοχής τους και θα λάβουν περαιτέρω αναλυτικές οδηγίες (τεχνικής φύσης) την Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2019.

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα (θεματικές ενότητες, εισηγητές/τριες κλπ) πατήστε εδώ…

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Φυσικής Αγωγής κα. Μαρία Μαχαιρίδου, η οποία έχει έδρα στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και επιστημονική ευθύνη και στο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τους/τις Υπεύθυνους/ες των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, κ. Λάζαρο Τσιομπάνη, της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κα. Εύη Επισκόπου και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, κ. Αντώνιο Παπαγεωργίου, στο πλαίσιο σχεδιασμού δράσεων Φυσικής Αγωγής στο Νότιο Αιγαίο κατά την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους, ολοκλήρωσε κύκλο δια ζώσης επιμορφωτικών δράσεων για εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα νησιά Σύρο, Νάξο, Σχοινούσα, Θήρα (και για εκπαιδευτικούς Θηρασιάς), Πάρο (και για εκπαιδευτικούς Αντίπαρου), Ρόδο και Κω. Η κεντρική θεματική των επιμορφωτικών δράσεων ήταν «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη σχολική Φυσική Αγωγή» και, συνολικά, συμμετείχαν σε αυτές 197 εκπαιδευτικοί. Στην ανάπτυξη του περιεχομένου των επιμορφώσεων συνεισέφεραν με εισηγήσεις και παρουσιάσεις καλών πρακτικών κ.ά. έξι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής που εργάζονται στο Νότιο Αιγαίο.

Θερμές ευχαριστίες πρέπει να αποδοθούν στους Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων για τη διάθεση των εγκαταστάσεων, της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και τη γενικότερη υποστήριξη των δράσεων. Θα ήταν παράληψη εάν δεν αναφερθεί η συνεισφορά της Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ70 και Οργανωτικής Συντονίστριας του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, κας Ειρήνης Τσαβαλά, καθώς και η υπηρεσιακή αποτελεσματικότητα της νέας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, κας Μαρκέλλας Παραμυθιώτου, χάρη στην οποία έγινε εφικτό να υλοποιηθεί εύρυθμα ο διευρυμένος αυτός κύκλος δια ζώσης επιμορφώσεων για τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής.

Τέλος, συγχαρητήρια και θερμές ευχαριστίες για την αθρόα προσέλευση αξίζουν κυρίως σε όλους/ες τους/τις ακούραστους, πραγματικά, μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, καθώς και στους/τις εισηγητές/τριες για την εξαιρετική συνεισφορά τους. Οι ιδιαιτερότητες της περιοχής Νοτίου Αιγαίου λόγω νησιωτικότητας είναι αρκετές, αλλά ο χώρος της εκπαίδευσης γενικά, αλλά και ειδικότερα της Φυσικής Αγωγής, είναι τόσο όμορφος, τόσο ουσιαστικός, τόσο δυνατός, που τελικά σχεδόν όλες είναι δυνατόν να ξεπερασθούν!

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των επιμορφωτικών δράσεων, πατήστε εδώ…

Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η μεγάλη αθλητική γιορτή RUN GREECE-Ρόδος 2019 που διοργάνωσε η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Δωδεκανήσου την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019. Η συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίας ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ! Ενδεικτικά, μόνο από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έγιναν 650 αιτήσεις και έτρεξαν 560 παιδιά, ανά ομάδα σχολείου, με τη συμμετοχή και υπό την εποπτεία των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής του κάθε σχολείου. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους διοργανωτές Φορείς, τους Υπεύθυνους/ες των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, κκ. Εύη Επισκόπου και Αντώνιο Παπαγεωργίου, αντίστοιχα, για την ουσιαστική βοήθεια που προσέφεραν, καθώς και στους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής που ακούραστα οργάνωσαν τις σχολικές ομάδες και έτρεξαν μαζί με τα παιδιά τους!

 

 

 

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν στις αντίστοιχες Π.Δ.Ε. αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους, έως την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018, προκειμένου να απασχοληθούν στην υλοποίηση του αντικειμένου της Κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.
Τα κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας για τους αιτούντες είναι:
1. να υπηρετούν στην Π/θμια Εκπ/ση με πρώτη ειδικότητα στην κολύμβηση,
2. να υπηρετούν στην Δ/θμια Εκπ/ση με πρώτη ειδικότητα στην κολύμβηση,
3. να υπηρετούν στην Π/θμια Εκπ/ση με δεύτερη ειδικότητα στην κολύμβηση,
4. να υπηρετούν στην Δ/θμια Εκπ/ση με δεύτερη ειδικότητα στην κολύμβηση,
5. να έχουν ειδικότητα στα αθλήματα του υγρού στίβου (υδατοσφαίριση, καταδύσεις, καλλιτεχνική κολύμβηση και τεχνική κολύμβηση),
6. να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο άθλημα της κολύμβησης [σύμφωνα με τον Ν.2725/1999 (Α ́121), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει] από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, για να γίνει εφικτή η υλοποίηση της Κολύμβησης, σε όσο το δυνατόν περισσότερα Δημοτικά Σχολεία και περιοχές της χώρας, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ., λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές εισηγήσεις που υπέβαλλαν στο τέλος του προηγούμενου σχολικού έτους οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής, σχετικά με παραμέτρους (σύμφωνα με τις προκηρύξεις παρελθόντων ετών) που καθιστούσαν σχεδόν ανέφικτη την υλοποίηση της Κολύμβησης σε περιοχές με ιδιαιτερότητες (έλλειψη εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην Κολύμβηση, δυσκολίες στις μετακινήσεις μαθητών/τριων κ.ά.) όπως είναι οι νησιωτικές, προχώρησε σε σοβαρές τροποποιήσεις που αφορούν στις διαδικασίες οργάνωσης και υλοποίησης του αντικειμένου, υποβοηθώντας, ουσιαστικά, τη δυνατότητα επέκτασης του, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να μάθουν να κολυμπούν σωστά, με στόχο (μεταξύ άλλων) την ασφάλεια και τη διατήρηση της  υγείας τους.

Η αθλητική εκδήλωση «RUN GREECE Ρόδος» θα διεξαχθεί για 3η συνεχόμενη χρονιά την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 στη Ρόδο. Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου που επιθυμούν, να ενημερώσουν και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών/τριων τους στην αθλητική διοργάνωση, να προετοιμάσουν κατάλληλα τις  μαθητικές ομάδες που θα προκύψουν και να συντονίσουν τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της συμμετοχής των παιδιών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση των σχολείων τους.

Το «RUN GREECE Ρόδος» διοργανώνεται από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου, με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υποστηρικτή φορέα το Δήμου Ρόδου και περιλαμβάνει τρία (3) δρομικά αγωνίσματα:

α) αγώνα δρόμου 10 χλμ
β) αγώνα δρόμου 5 χλμ και
γ) αγώνα δρόμου 1.000 μ. (για μαθητές/τριες Δημοτικών Σχολείων).

Δικαίωμα συμμετοχής στο αγώνισμα των 5 χλμ έχουν οι μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που γεννήθηκαν κατά το έτος 2007 ή/και μετά. Οι μαθητές/τριες των Δημοτικών Σχολείων μπορούν να λάβουν μέρος μόνο στο αγώνισμα των 1000 μ. και πρέπει να έχουν γεννηθεί κατά τις χρονολογίες 2008, 2009 και 2010 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ τάξεις).

Συνεχίστε να διαβάζετε ›

« Πιο πρόσφατα Άρθρα - Παλιότερα Άρθρα »

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων