Νομοθεσία

Ν. 4692/2020 (Α` 111)

Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξειςΛήψη αρχείου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Ε.Σ.Υ

Φεκ-για-έναρξη-πλήρους-λειτουργίας-ΚΕΣΥ

ΦΕΚ-5614-2018_-Κανονιμός-Λειτουργίας-ΚΕΣΥ

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΕΚ-102A-12-06-2018-Αναδιοργανωση-δομών-Εκπαίδευσης

Ν.4559 (Άρθρο 23)

ar8ro23_142_A-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Εγκύκλιος λειτουργίας νηπιαγωγείων

ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δήμοι-Εφαρμογής-Δίχρονης-Υποχρεωτικής-φοίτησης