Επιστημονικά άρθρα

Η αξιοποίηση του ιστολογίου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο για τη διατήρηση εκπαιδευτικής ρουτίνας – Μαρία Βλάχου

https://pekesexae2020.pdekritis.gr/blaxoum/

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1b6NfHtlX55m3mIPV3C3fpy2dslTce7gQ

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1jFtAEefDJ87bAYiUATfM47XjXLW9qkjn

***

“Οι ανάγκες των παιδιών κατά τη διάρκεια των μεταβάσεων”

Η κατηγοριοποίηση των αναγκών των παιδιών κατά τη διάρκεια των μεταβάσεων, μπορεί να περιλαμβάνει (Βλάχου, 2019: 102-104):

  1. Αίσθηση αυτοαξίας και θετική αίσθηση ταυτότητας.
  2. Παρουσία έμπιστων και γνώριμων ενηλίκων.
  3. Φίλοι και συνομήλικοι.
  4. Κατανόηση των κανόνων και των ρουτίνων.
  5. Αίσθηση της ύπαρξης σκοπού.
  6. Αίσθημα του “ανήκειν”.
  7. Ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης.
  8. Δημιουργικό και καινοτόμο σχολείο.
  9. Μετασχηματιστική ηγεσία.

Βλάχου, Μ. (2019). Η ομαλή μετάβαση στα πλαίσια της προσχολικής εκπαίδευσης. Θεωρητική προσέγγιση, αξιοποίηση καλών παιδαγωγικών πρακτικών, συμβουλευτική και καθοδήγηση. Θεσσαλονίκη: ΡΩΜΗ.

Υλικό από την παρουσίαση της εισήγησης στην εκδήλωση για την “Ομαλή μετάβαση του παιδιού στο Νηπιαγωγείο”.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου