Επικοινωνία

Ταχ. διεύθυνση: Τραυλαντώνη 2, Τ.Κ. 30200, Μεσολόγγι.

Τηλ. επικοινωνίας: 2631050279.

E-mail: marvlachou@sch.gr 

Αίθουσα τηλεδιασκέψεων: https://minedu-primary.webex.com/meet/marvlachou