Πέμπτη 1-12-2022

ΓΛΩΣΣΑ

  1. Την εργασία 1, σελ. 60, ΤΕ
  2. Το φύλλο εργασίας  ( Μπορείτε να το γράψετε στο τετράδιο εργασιών- Στην μια σελίδα υπάρχει παράδειγμα)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Την εργασία 3, σελ. 43, ΒΜ

ΙΣΤΟΡΙΑ

  1. Μαθαίνω καλά το μάθημα : Ο Κλεισθένης θεμελιώνει τη δημοκρατία, σελ. 42-43 και το γλωσσάρι.
  2. Τετράδιο εργασιών, ασκ. 1,2,3 σελ. 19